Релација еквиваленције

У математици, релација еквиваленције, која се често означава инфиксно симболима "~" или "≡" је бинарна релација на скупу X која је рефлексивна, симетрична, и транзитивна, то јест, за све елементе a, b, и c из X, следећи искази морају да ва же како би '~' била релација еквиваленције:

Еквиваленција у контексту такве релације (која се тиче елемената скупа X), се разликује од концепта логичке еквиваленције (која се тиче логичких исказа). Релације еквиваленције се могу посматрати као груписање објеката који су слични у неком смислу.

Примери релација еквиваленцијеУреди

Очигледан пример релације еквиваленције је једнакост ("="), релација између елемената сваког скупа. Следи још примера:

Спољашње везеУреди