Ресор државне безбједности (Република Српска)

Ресор државне безбједности (РДБ) вршио је послове и задатке државне безбједности у Министарству унутрашњих послова Републике Српске од 1992. до 1998. године.

Историја уреди

Законом о унутрашњим пословима,[1] који је донијела Народна скупштина на сједници од 28. фебруара 1992, уређено је Министарство унутрашњих послова које је у свом саставу имало двије службе: Службу јавне безбједности и Службу националне безбједности. Министарство је изван свог сједишта имало центре служби безбједности као подручне јединице, а у њиховом саставу за подручје општине образовала се станица јавне безбједности.

Законом о измјенама и допунама Закона о унутрашњим пословима,[2] који је донијела Народна скупштина на сједници од 30. децембра 1993, одређени су називи Ресор јавне безбједности и Ресор државне безбједности. Такође, дотадашњи назив „милиција“ промијењен је у „полиција“. Формирани су одвојени центри јавне безбједности и центри државне безбједности као подручне јединице.

Послијератним Законом о унутрашњим пословима (1997)[3] послове и задатке јавне безбједности је непосредно вршило Министарство док је задржан посебно организован Ресор државне безбједности. Новим Законом о унутрашњим пословима (1998)[4] послови и задаци државне безбједности су издвојени изван Министарства. Основана је Обавјештајно-безбједносна служба Републике Српске као посебан републички орган за обавјештајни и контраобавјештајни рад са сједиштем у сједишту предсједника Републике (19982004).

Организација уреди

Ресором државне безбједности је руководио помоћник министра (руководилац Ресора) који је био одговоран министру унутрашњих послова.[5] Ресор је ван свог сједишта имао центре државне безбједности као подручне организационе јединице.

Помоћника министра (руководиоца Ресора, начелника Службе) именовала и разрјешавала је Влада Републике Српске својим рјешењем.

Види још уреди

Извори уреди

  1. ^ Закон о унутрашњим пословима („Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини“, број 4/92)
  2. ^ Закон о изменама и допунама Закона о унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“, број 27/93)
  3. ^ Закон о унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“, број 23/97)
  4. ^ Закон о унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“, број 21/98)
  5. ^ Члан 19. Закона о унутрашњим пословима — Нови пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 16/95)