Романизација (културна)

Римско царство за време владавине Трајана, 117. године

Романизација или латинизација указује на различите историјске процесе, као што су акултурација, интеграција и асимилација новоосвојених и периферних делова Римске републике и касније Римског царства. Античка римска и италијанска историографија до фашистичког периода звале су овај период „цивилизација варвара“.

Акултурација је полазила од врха ка доле, више класе су прве усвајале римску културу, док је су остатци старе културе најдуже остајали међу сељацима. Таоци су имали важну улогу у овом процесу, деца више класе, који су одвођени у Мавретанију у Галији и образовани у духу Рима.