Самогласник средњег реда

Самогласници
Види још: ИПА, Сугласници
Када се знакови појављују у паровима,
десни знак представља лабијализовани самогласник.

Самогласник средњег реда (или централни самогласник) је самогласник изговорен кад је најподигнутији дио језика смештен у средњем делу усне шупљине. Постоји у неким говорним језицима.

Идентификовано је 11 самогласника средњег реда, и у Међународној фонетској азбуци се обележавају следећим знаковима:

Понекад симболи ᵻ, ᵿ (ɪ, ʊ) за готово затворених самогласника средњег реда се виде.