Синкопа (музика)

Синкопа (енг. syncopation, фр. syncope)[1] је метричко-ритмичка фигура која настаје спојем ненаглашеног и наглашеног тактовог дела. Нагласак се преноси на лак тактов део, тј. на почетак синкопе. Због нарушеног нормалног распореда нагласака у такту, синкопа у музици исказује душевни немир.[2]

Изглед синкопа насталих спојем четвртинских, осминских и шеснаестинских нотних вредности у непрекидну ноту. Знак за нагласак, акцент = >.

Синкопа[3] је увек наглашена. Највише се употребљава у џез-музици, у којој су честе појаве низа синкопа.

Правилна и неправилна синкопаУреди

Састав вредности нота одређује да ли је синкопа: 1. правилна или 2. неправилна.

1. Правилна синкопа
 
Правилна синкопа настаје од нота једнаких трајања.
2. Неправилна синкопа
 
Неправилна синкопа настаје од нота различитих трајања.

Приказ настанка синкопе између два тактаУреди

У дводелном и троделном такту (2/4, 3/4, 3/8) наглашена је прва јединица бројања, а у четвороделном (4/4, 4/8...) наглашене су прва и трећа. Остале су ненаглашене.

уместо: добија се:
 
Ако се веже наглашена нота d у другом такту са истоименом претходном,
 
нагласак прелази на ту, првобитно ненаглашену ноту d у првом такту.
то звучи:

Приказ настанка синкопе у границама тактаУреди

Исто се дешава и код краћих нотних вредности.

уместо: настаје:
 
Ако се веже наглашена нота d у другом тактовом делу са истоименом претходном,
 
нагласак прелази на ту, првобитно ненаглашену ноту d у првом тактовом делу.
то звучи:
што се пише и овако:
 
Други пример изнад може се и овако написати.
то звучи:

РеференцеУреди

Види јошУреди