Солватација

Привлачење и повезивање молекула растварача са молекулима или јонима растворене супстанце.

Солватација је процес окруживања честице растворка честицама растварача. При томе су честице растварача најчешће молекули док честице растворка могу бити молекули, атоми или јони.

Солватација јона натријума у води

Хидратација (од грч. hydor - вода) - нагомилавање молекула воде око растворка. Хидратација је специјални случај солватације.

Солватација је универзална појава али је најизразитија код веома поларних растварача, где и растворак има изражене поларне особине или поседује јонску везу. Молекули поларног растварача тада граде доста постојани омот (солватациону сферу, а када је расртварач вода, хидратациону сферу) дебљине до 4-5 молекула растварача око честице растворка. Код бројних хемијских реакција јона у воденим растворима хидратациона сфера представља препреку која успорава реакцију.

Солватација је основни узрок електролитичке дисоцијације код раствора.

Приликом солватације одигравају се промене у енергетском садржају система (енталпије) као и промене уређености система (ентропије). Пре него што је могуће да дође до интеракције честица растворка и растварача, потребно је да дође до раскидања међумолекулских веза између њих. Овај процес је ендотерман али се уравнотежује са стварањем нових интермолекулских веза између растворка и растварача, што је егзотерман процес. Нето промена енергије је у општем случају мала (мада има екстремних изузетака) и може да има како ендо- тако и егзотерман карактер. Ендотермне спонтане солватације објашњавају се проманама ентропије. Наиме, повећање неуређености система фаворизује растварање.

Види још

уреди

Литература

уреди
  • Dogonadze, Revaz R.; et al., ур. (1985—88). The Chemical Physics of Solvation (3 vols. изд.). Amsterdam: Elsevier.  Проверите вредност парамет(а)ра за датум: |date= (помоћ) ISBN 978-0-444-42551-5 (part A), ISBN 978-0-444-42674-1 (part B), ISBN 978-0-444-42984-1 (Chemistry)
  • Jiang D., Urakawa A., Yulikov M., Mallat T., Jeschke G. & Baiker A., „Size selectivity of a copper metal-organic framework and origin of catalytic activity in epoxide alcoholysis,”. Chemistry. 15 (45): 12255—62. 2009. doi:10.1002/chem.200901510. ,. [One example of a solvated MOF, where partial dissolution is described.]

Додатна литература

уреди
  • Holtzer, Alfred; Emerson, Marilyn F. (1969). „Utility of the concept of water structure in the rationalization of the properties of aqueous solutions of proteins and small molecules”. The Journal of Physical Chemistry. 73: 26—33. doi:10.1021/j100721a005. 

Спољашње везе

уреди