Списак буњевачко-шокачких новина и листова

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш

АУреди

БУреди

 • Биковачки гласник
 • Борба (радикални лист из Суботице)
 • Буњевац
 • Буњевачке газдинске новине
 • Буњевачке новине
 • Буњевачке и шокачке новине
 • Буњевачке и шокачке новине (лист из Будимпеште)
 • Буњевачка и шокачка вила
 • Буњевачко жацкало

ВУреди

 • Војводина

ГУреди

 • Глас (лист из Суботице)
 • Глас народа

ДУреди

 • Даница (лист из Сомбора)

ЂУреди

 • Ђелмиш

ЕУреди

ЖУреди

ЗУреди

 • Земљодјелац

ИУреди

ЈУреди

 • Јужна Угарска

КУреди

 • Католички наук
 • Класје наших равни
 • Коло младежи
 • Коло младежи (ур. Филип Вујковић)
 • Култура

ЛУреди

ЉУреди

МУреди

НУреди

 • Народ
 • Народне новине
 • Наше новине
 • Наше новине (лист из Сомбора)
 • Наше слово
 • Невен
 • Нових столића гласник

ЊУреди

 • Њива

ОУреди

ПУреди

 • Плодови младих љета
 • Покушај

РУреди

СУреди

 • Слога
 • Стварање
 • Суботички шпортски лист
 • Суботички гласник
 • Суботичке новине (ур. Карановић)
 • Суботичке новине (ур. М. Прћић и Б. Рајић)
 • Суботичке новине (ур. М. Стипић)
 • Суботичка кућаница

ТУреди

ЋУреди

УУреди

ФУреди

ХУреди

 • Хрватске новине

ЦУреди

ЧУреди

ЏУреди

ШУреди

Одабрана литератураУреди

 • Ivan Kujundžić, „Bunjevačko-šokačka bibliografija. Prilog kulturnoj povijesti bunjevačko-šokačkih Hrvata“, u: Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za suvremenu književnost, 1969, knj. 12, pp. 769.