Списак наивних уметника Србије

Списак наивних уметника Србије је приказ значајнијих уметника народа и народности који су живели или данас живе на територији Републике Србије од прве половине 20. века.

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш

АУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Адам, Мезин, наивни сликар
 • Арсић, Милутин, наивни сликар

БУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Бобош, Владимир (1906—1978), реалиста, сликар наиве
 • Башићевић, Илија-Босиљ (1895—1972), сликар маргиналне уметности
 • Биреш, Михал (1912—1981), сликар наиве
 • Борош, Владимир, сликар наиве
 • Бачур, Јан (1937), наивни сликар
 • Балан, Мари, наивни сликар

ВУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Варгова, Марија (1954), наивни сликар
 • Варга, Штефан (1959), наивни сликар
 • Вењарски, Јан (1928—1985), наивни сликар
 • Вењарски, Ондреј (1930), наивни сликар
 • Вереска, Зузана (1955), наивни сликар

ГУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Гарај, Јан (1903—2003), наивни сликар
 • Гержа, Михал (1948—2013), наивни сликар
 • Глозик, Јан (1957), наивни сликар
 • Глозик, Павел (1968), наивни сликар
 • Глигоријевић, Драган, наивни сликар
 • Георгијев, Георге, наивни сликар
 • Голаш, Владимир (1984), наивни сликар

ДУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Доламе, Ануце, наивни сликар
 • Доклсан, Софија, наивни сликар
 • Динић, Миланка, наивни сликар
 • Дворачко, Ласло, наивни сликар
 • Давидовић, Миле, наивни сликар

ЂУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Ђуришова, Катарина (1931—2011), наивни сликар

ЕУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш

ЖУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Жолнај, Јан (1953), наивни сликар
 • Живадиновић, Слободан, наивни сликар

ЗУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Зарић, Зоран, наивни сликар

ИУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш

ЈУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Јармоцки, Зузана (1966), наивни сликар
 • Јанковић, Јаниш Анамарија (1950), наивни сликар
 • Јонаш, Мартин (1924—1996), наивни сликар
 • Јеројка, Виоре, наивни сликар
 • Јонаш, Сузана (1929), наивни сликар
 • Јовић, Томислав (1930), наивни сликар
 • Јовановић Мирослав, наивни сликар
 • Јонаску Софија, наивни сликар
 • Јухас, Поволни, Павле (1946), наивни сликар

КУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Књазовиц, Јан (1925—1984), сликар наиве
 • Котваш, Ана (1955) сликарка наиве
 • Карлечикова-Северини, Катарина (1937), наивни сликар
 • Књазовиц-Мијаиловић, Ана, наивни сликар
 • Кончак, Мартин (1969), наивни сликар
 • Корењ, Нада (1964), наивни сликар
 • Кожикова, Катарина (1926—2007), наивни сликар
 • Кришан Хлавати, Марија (1975), наивни сликар

ЛУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Лацко, Павел (1927—1976), наивни сликар
 • Ленхарт, Ондреј (1928), наивни сликар
 • Ленхартова, Ана (1952), наивни сликар
 • Лаврош, Јурај (1952), наивни сликар
 • Лукачова, Ана (1976), наивни сликар

ЉУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Љаврош, Павељ (1958), наивни сликар

МУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Маринковић, Мирослав (1928), наивни сликар
 • Милојевић, Добросав (1948), наивни сликар
 • Јонаш, Мартин, сликар, представник наивне уметности и један је од оснивача ковачичке наиве.
 • Марков, Мартин (1954), наивни сликар
 • Маран, Ануика, наивни сликар
 • Моторишеску, Мариора, наивни сликар
 • Михаиловић, Драган, наивни сликар
 • Марков, Розалија (1956), наивни сликар
 • Маринковић, Милисав-Мића, наивни сликар
 • Мајорска, Ана, (1947), наивни сликар
 • Мијаиловић Књазовиц, Наташа (1977), наивни сликар

НУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш

ОУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Онкуји, Ане, наивни сликар

ПУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Пал, Мартин (1960), наивни сликар
 • Павелка Хлавати, Ана (1955), наивни сликар
 • Павлов, Ана (1954), наивни сликар
 • Палушка, Мартин (1913—1984), наивни сликар
 • Поволна, Михал (1935), наивни сликар
 • Пује, Флчорике, наивни сликар
 • Пекас, Слободан, наивни сликар
 • Поволни, Михал (1952), наивни сликар
 • Петрашова, Бисерка (1980), наивни сликар
 • Пилх, Ондреј (1938—1992), наивни сликар

РУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Рашић, Милан (1931), наивни сликар
 • Радивојевић, Јеремија, наивни сликар

СУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Стојков, Сава (1925—2014), сликар наиве
 • Стракушек, Јан (1926), сликар наиве
 • Сокол, Јан (1909—1982), сликар наиве
 • Соколова, Алжбета (1953—2011), сликар наиве
 • Станојевић, Слободан (1958), наивни сликар
 • Светлик, Павел (1965), наивни сликар
 • Свитлик, Виерослава (1973), наивни сликар
 • Светликова, Ева (1936—2001), наивни сликар
 • Свериниова, Ана (1952—2004), наивни сликар
 • Смољеновић, Жарко, наивни сликар
 • Србовић, Загорка, наивни сликар
 • Старакушек, Јан (1926), наивни сликар
 • Створцова Сања (1992), наивни сликар

ТУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Терзић, Драго (1956), наивни сликар
 • Томан, Магдалена (1999), наивни сликар

ЋУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш

УУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш

ФУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Чет, Флорика, наивни сликар

ХУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Харди, Еуфемија (19456), наивни сликар
 • Хајко, Павел (1952), наивни сликар
 • Халупова, Зузана (1925—2001), најпознатија наивна сликарка из Ковачице
 • Хавијар, Јозеф (1956), наивни сликар
 • Хлпка, Јан (1965), наивни сликар
 • Хрк, Павел (1922—1996), наивни сликар
 • Хорничек, Павел (1946), наивни сликар
 • Холубекова, Зузана (1955), наивни сликар
 • Хусарик, Марија-Хлавати (1975), наивни сликар
 • Хусарик, Јан (1942), наивни сликар
 • Хусаркова, Ева (1942), наивни сликар
 • Хриешик, Томаш (1956), наивни сликар
 • Хрћан, Весна (1968), наивни сликар
 • Хавранова, Марија (1966), наивни сликар
 • Хусарикова, Зузана (1986), наивни сликар
 • Хркова, Ева (1985), наивни сликар
 • Храшко, Мирослав (1990), наивни сликар

ЦУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Цицка, Павел (1961), наивни сликар

ЧУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • Чет, Флорика, наивни сликар
 • Чижикова, Алжебет (1936), наивни сликар
 • Чувар, Мартин (1945), наивни сликар

ЏУреди

А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш

ШУреди

 • Ширка, Јанко (1961), наивни сликар
 • Шћербова, Ана (1968), наивни сликар

Види јошУреди

ЛитератураУреди

 • Lidija Ćuk-Jovanović, Vojislav Jovanović, Katarina Đokić, Srpsko naivno slikarstvo sa aspekta kolektivno nesvesnog Enagrami, vol. 26, januar-jun 2004, br. 1-2.
 • Bošković M. Maširević М, Samouki likovni umetnici u Srbiji,Torino, 1977.
 • Oto Bihalji-Merin, Nebojša Bato Tomašević, Enciklopedija naivne umetnosti sveta, Beograd, 1984.
 • Krstić N. Naivna umetnost Srbije, SANU, Jagodina, 2003.
 • Krstić N. Naivna i marginalna umetnost Srbije, Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, Jagodina, 2007.
 • Krstić N. Outsiders, katalog, Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, Jagodina, 2013.
 • Krstić N. Bajka o gradovima, monografija, Jagodina, 2014.
 • Бошковић М, Маширевић М, Монографија наивне уметности, Јагодина 1979.
 • Музеј наивне уметности Светозарево 1960-1985, МНУ, Јагодина 1985.
 • Стошић Ј, Јагодински круг наивних ументика, МНУ, Јагодина, 2001.
 • Врачевић М, Монографија наивне ументости, Јагодина, 2002.
 • Крстић Н, Наивна уметност у Србији, МНУ Јагодина 2004.
 • Келемен В, Наивно сликарство у Југославији, Загреб, 1977.
 • Димитријевић К, Наива у Југославији, Београд 1979.
 • Крстић Н, Рашић М, Наивна уметност Србије, Београд, 1993.
 • Врачевић Н, Рашић М, Наивна уметност Србије, Београд, 2003.

Спољашње везеУреди