Списак председника влада Југославије

На овој страни се налази списак свих председника влада Југославије од њеног оснивања 1. децембра 1918. под именом Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца па све до њеног потпуног престанка постојања у тој величини 1992. и касније до 2003. када је Савезна Република Југославија постала Државна заједница Србија и Црна Гора. СЦГ није имала институцију председника владе, него је њен председник био истовремено и председавајући Савета министара, 3. јуна 2006. СЦГ је формално раздвојена на Републику Србију и Републику Црну Гору.

Председник владе понекад се називао и „премијер“ односно „савезни премијер“.

Председници Министарског савета Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918—1929Уреди

      Народна радикална странка       Демократска странка       Словенска људска странка       Нестраначка личност

Ред Портрет Почетак мандата Крај мандата Име и презиме Датум рођења и смрти Странка Напомена
-   1.12.1918. 20.12.1918. Никола Пашић 31. 12. 1845—10. 12. 1926. Народна радикална странка XII влада Н. Пашића
(претходно влада Краљевине Србије)
1   20.12.1918. 16.8.1919. Стојан Протић 28.1.1857. - 28.10.1923. Народна радикална странка I влада С. Протића
2   16.8.1919. 19.2.1920. Љубомир Давидовић 24.12.1863. - 19.2.1940. Демократска странка I и II влада Љ. Давидовића
3   19.2.1920. 17.5.1920. Стојан Протић 28.1.1857. - 28.10.1923. Народна радикална странка II влада С. Протића
4   17.5.1920. 1.1.1921. Миленко Веснић 13.2.1862. - 15.5.1921. Народна радикална странка I и II влада М. Веснића
5   1.1.1921. 27.7.1924. Никола Пашић 31. 12. 1845—10. 12. 1926. Народна радикална странка XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII и XIX влада Н. Пашића
6   27.7.1924. 6.11.1924. Љубомир Давидовић 24.12.1863. - 19.2.1940. Демократска странка III влада Љ. Давидовића
7   6.11.1924. 8.4.1926. Никола Пашић 31. 12. 1845—10. 12. 1926. Народна радикална странка XX, XXI и XXII влада Н. Пашића
8   8.4.1926. 17.4.1927. Никола Узуновић 3.5.1873. - 19.7.1954. Народна радикална странка I, II, III и IV влада Н. Узуновића
9   17.4.1927. 27.7.1928. Велимир Вукићевић 11.7.1871. - 27.11.1930. Народна радикална странка I и II влада В. Вукићевића
10   27.7.1928. 6.1.1929. Антон Корошец 12.5.1872. - 14.12.1940. Словенска људска странка Влада А. Корошеца
11   6.1.1929. 3.10.1929. Петар Живковић 1.1.1879. - 3.2.1947. Војно лице (Нестраначки политичар) I влада П. Живковића

Председници Министарског савета Краљевине Југославије 1929—1945Уреди

      Југословенска радикална сељачка демократија/Југословенска национална странка       Југословенска радикална заједница       Нестраначка личност

Ред Портрет Почетак мандата Крај мандата Име и презиме Датум рођења и смрти Странка Напомена
11   3.10.1929. 4.4.1932. Петар Живковић 1.1.1879. - 3.2.1947. Војно лице (Нестраначки политичар) I, II и III влада П. Живковића
12   4.4.1932. 2.7.1932. Војислав Маринковић 13.5.1876. - 18.9.1935. Влада В. Маринковића
13   2.7.1932. 27.1.1934. Милан Сршкић 3.2.1880. - 12.4.1937. Југословенска радикална сељачка демократија
/Југословенска национална странка
I и II влада М. Сршкића
14   27.1.1934. 20.12.1934. Никола Узуновић 3.5.1873. - 19.7.1954. Југословенска национална странка V, VI и VII влада Н. Узуновића
15   20.12.1934. 24.6.1935. Богољуб Јевтић 24.12.18861960. Југословенска национална странка Влада Б. Јевтића
16   24.6.1935. 5.2.1939. Милан Стојадиновић 23.7.1888. - 26.10.1961. Југословенска радикална заједница I, II и III влада М. Стојадиновића
17 5.2.1939. 27.3.1941. Драгиша Цветковић 15.1.1893. - 18.2.1969. Југословенска радикална заједница I и II влада Д. Цветковића
18   27.3.1941. 16.4.1941. Душан Симовић 28.10.1882. - 26.8.1962. Војно лице (Нестраначки политичар) Влада Д. Симовића
Уведен пучом од 27. марта 1941.
у егзилу од 16. априла 1941.

Председници Министарског савета Краљевине Југославије у егзилуУреди

      Народна радикална странка       Хрватска сељачка странка       Нестраначка личност

Ред Портрет Почетак мандата Крај мандата Име и презиме Датум рођења и смрти Странка Напомена
18   16.4.1941. 11.1.1942. Душан Симовић 28.10.1882. - 26.8.1962. Војно лице (Нестраначки политичар) Влада Д. Симовића:
у егзилу настављен мандант
19   11.1.1942. 26.6.1943. Слободан Јовановић 26.11.1869. - 12.11.1958. Нестраначки политичар I и II влада С. Јовановића
20   26.6.1943. 10.8.1943. Милош Трифуновић 30.10.1871. - 19.2.1957. Народна радикална странка Влада М. Трифуновића
21   10.8.1943. 1.6.1944. Божидар Пурић 19.2.1891. - 28.10.1977. Влада Б. Пурића
22   1.6.1944. 7.3.1945. Иван Шубашић 27.5.1892. - 22.3.1955. Хрватска сељачка странка I и II влада И. Шубашића

Председник Извршног одбора Антифашистичког већа народног ослобођења ЈугославијеУреди

Портрет Почетак мандата Крај мандата Име и презиме Датум рођења и смрти Странка Напомена
  од 23. новембра 1942. до 29. новембра 1943. др. Иван Рибар 21. јануар 1881—2. фебруар 1968. Извршни одбор АВНОЈ-а

Председник Националног комитета ослобођења ЈугославијеУреди

Портрет Почетак мандата Крај мандата Име и презиме Датум рођења и смрти Странка Напомена
  од 29. новембра 1943. до 7. марта 1945. Маршал
Јосип Броз Тито
7. мај 1892—4. мај 1980. Комунистичка партија Југославије Национални комитет ослобођења Југославије (I влада Ј. Броза Тита)
Тек по доласку у ослобођени Београд НКОЈ развија своју делатност у пуном опсегу.

Председник Извршног одбора Централног националног комитета Краљевине ЈугославијеУреди

Портрет Почетак мандата Крај мандата Име и презиме Датум рођења и смрти Странка Напомена
др Стеван Мољевић 6. јануар 1888—15. новембар 1959. Председник Извршног Одбора ЦНК

Председник Привремене владе Демократске Федеративне ЈугославијеУреди

Ред Портрет Почетак мандата Крај мандата Име и презиме Датум рођења и смрти Странка Напомена
1
(23)
  од 7. марта 1945. до 29. новембра 1945. Маршал
Јосип Броз Тито
7. мај 1892—4. мај 1980. Комунистичка партија Југославије Привремена влада Демократске Федеративне Југославије (II влада Ј. Броза Тита) (наставила као Влада ФНРЈ после прогласа Републике)

Председник Владе Федеративне Народне Републике Југославије 1945—1953Уреди

Ред Портрет Почетак мандата Крај мандата Име и презиме Република рођења Странка Напомена
1
(23)
  29. новембар 1945. 1953. Јосип Броз Тито Хрватска Комунистичка партија Југославије
/Савез комуниста Југославије
Привремена влада ДФЈ (II) (наставила као Влада ФНРЈ после прогласа Републике), III и IV влада Ј. Броза Тита

Председник Савезног извршног већа ФНРЈ 1953—1963Уреди

Ред Портрет Почетак мандата Крај мандата Име и презиме Република рођења Странка Напомена
1
(23)
  1953. 7. април 1963. Јосип Броз Тито СР Хрватска Савез комуниста Југославије Од 1953. до 1963. Председник Републике је био по положају и председник Савезног извршног већа
V и VI влада Ј. Броза Тита

Председници Савезног извршног већа СФРЈ 1963—1992Уреди

Ред Портрет Почетак мандата Крај мандата Име и презиме Република рођења Странка Напомена
1
(23)
  7. април 1963. 29. јун 1963. Јосип Броз Тито СР Хрватска Савез комуниста Југославије такође Председник Републике
2
(24)
  29. јун 1963. 18. мај 1967. Петар Стамболић СР Србија Савез комуниста Југославије Савезна влада П. Стамболића
3
(25)
  18. мај 1967. 18. мај 1969. Мика Шпиљак СР Хрватска Савез комуниста Југославије Савезна влада М. Шпиљака
4
(26)
  18. мај 1969. 30. јул 1971. Митја Рибичич СР Словенија Савез комуниста Југославије Влада М. Рибичича
5
(27)
  30. јул 1971. 18. јануар 1977. Џемал Биједић СР Босна и Херцеговина Савез комуниста Југославије Прва и Друга влада Џ. Биједића
6
(28)
  14. фебруар 1977. 16. мај 1982. Веселин Ђурановић СР Црна Гора Савез комуниста Југославије Прва и Друга влада В. Ђурановића
7
(29)
  16. мај 1982. 15. мај 1986. Милка Планинц СР Хрватска
(Хрватица)
Савез комуниста Југославије Влада М. Планинц
8
(30)
  15. мај 1986. 16. март 1989. Бранко Микулић СР Босна и Херцеговина Савез комуниста Југославије Савезна влада Б. Микулића
9
(31)
  16. март 1989. 20. децембар 1991. Анте Марковић СР Босна и Херцеговина Савез комуниста Југославије
/Савез реформских снага Југославије
Савезна влада А. Марковића
- 20. децембра 1991. 27. априла 1992. Александар Митровић
вршилац дужности
СР Србија Социјалистичка партија Србије Савезна влада А. Марковића
вршилац дужности

После проглашења независности Словеније и Хрватске у крњој Југославији вд. премијера је био Александар Митровић (1933) у периоду 20.12.1991—14.7.1992.

Председници Савезне владе Савезне Републике Југославије 1992—2003Уреди

Ред Портрет Почетак мандата Крај мандата Име и презиме Датум рођења и смрти Странка Напомена
1
(32)
14.7.1992. 29.12.1992. Милан Панић 20.12.1929. - Нестраначки политичар Влада М. Панића
29. децембра 1992. изгласано неповерење
маја 1992.
2
(33)
  (29.12.1992)
3.3.1993.
19.5.1998. Радоје Контић 31.5.1937. - Демократска партија социјалиста Црне Горе Влада М. Панића
вршилац дужности од 29. децембра 1992. до 3. марта 1993.
I и II савезна влада Р. Контића
18. маја 1998. изгласано неповерење
децембра 1992., 1996.
3
(34)
  19.5.1998. 4.11.2000. Момир Булатовић 21.9.1956. - 30.6.2019. Социјалистичка народна партија Црне Горе Влада М. Булатовића
4
(35)
  4.11.2000. 24.7.2001. Зоран Жижић 4.3.1951. - 4.1.2013. Социјалистичка народна партија Црне Горе Влада З. Жижића
2000.
5
(36)
  24.7.2001. 7.3.2003. Драгиша Пешић 8.8.1954. - 8. 9. 2016. Социјалистичка народна партија Црне Горе Влада Д. Пешића

Председник Савета министара Србије и Црне Горе 2003—2006Уреди

Ред Портрет Почетак мандата Крај мандата Име и презиме Датум рођења и смрти Странка Напомена
6
(37)
  7.3.2003. 3.6.2006. Светозар Маровић 31.3.1955. - Демократска партија социјалиста Црне Горе Председник СЦГ је био по положају председник Савета министара.
(СЦГ је расформирана 2006. са чиме је престао и мандат)

Види јошУреди

ЛитератураУреди

Спољашње везеУреди