Списак председника влада Југославије

списак на Викимедији

Списак председника влада Југославије обухвата списак свих председника влада Југославије од њеног оснивања 1. децембра 1918. под именом Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца па све до њеног потпуног престанка постојања у тој величини 1992. и касније до 2003. када је Савезна Република Југославија постала Државна заједница Србија и Црна Гора. СЦГ није имала институцију председника владе, него је њен председник био истовремено и председавајући Савета министара, 3. јуна 2006. СЦГ је формално раздвојена на Републику Србију и Републику Црну Гору.

Председник владе понекад се називао и „премијер“ односно „савезни премијер“.

Председници Министарског савета Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918—1929

уреди

      Народна радикална странка       Демократска странка       Словенска људска странка       Нестраначка личност

Ред Портрет Име и презиме Почетак мандата Крај мандата Датум рођења и смрти Странка Напомена
-   Никола Пашић 1.12.1918. 20.12.1918. 31. 12. 1845—10. 12. 1926. Народна радикална странка XII влада Н. Пашића
(претходно влада Краљевине Србије)
1   Стојан Протић 20.12.1918. 16.8.1919. 28.1.1857. - 28.10.1923. Народна радикална странка I влада С. Протића
2   Љубомир Давидовић 16.8.1919. 19.2.1920. 24.12.1863. - 19.2.1940. Демократска странка I и II влада Љ. Давидовића
3   Стојан Протић 19.2.1920. 17.5.1920. 28.1.1857. - 28.10.1923. Народна радикална странка II влада С. Протића
4   Миленко Веснић 17.5.1920. 1.1.1921. 13.2.1862. - 15.5.1921. Народна радикална странка I и II влада М. Веснића
5   Никола Пашић 1.1.1921. 27.7.1924. 31. 12. 1845—10. 12. 1926. Народна радикална странка XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII и XIX влада Н. Пашића
6   Љубомир Давидовић 27.7.1924. 6.11.1924. 24.12.1863. - 19.2.1940. Демократска странка III влада Љ. Давидовића
7   Никола Пашић 6.11.1924. 8.4.1926. 31. 12. 1845—10. 12. 1926. Народна радикална странка XX, XXI и XXII влада Н. Пашића
8   Никола Узуновић 8.4.1926. 17.4.1927. 3.5.1873. - 19.7.1954. Народна радикална странка I, II, III и IV влада Н. Узуновића
9   Велимир Вукићевић 17.4.1927. 27.7.1928. 11.7.1871. - 27.11.1930. Народна радикална странка I и II влада В. Вукићевића
10   Антон Корошец 27.7.1928. 6.1.1929. 12.5.1872. - 14.12.1940. Словенска људска странка Влада А. Корошеца
11   Петар Живковић 6.1.1929. 3.10.1929. 1.1.1879. - 3.2.1947. Војно лице (Нестраначки политичар) I влада П. Живковића

Председници Министарског савета Краљевине Југославије 1929—1945

уреди

      Југословенска радикална сељачка демократија/Југословенска национална странка       Југословенска радикална заједница       Нестраначка личност

Ред Портрет Име и презиме Почетак мандата Крај мандата Датум рођења и смрти Странка Напомена
11   Петар Живковић 3.10.1929. 4.4.1932. 1.1.1879. - 3.2.1947. Војно лице (Нестраначки политичар) I, II и III влада П. Живковића
12   Војислав Маринковић 4.4.1932. 2.7.1932. 13.5.1876. - 18.9.1935. Влада В. Маринковића
13   Милан Сршкић 2.7.1932. 27.1.1934. 3.2.1880. - 12.4.1937. Југословенска радикална сељачка демократија
/Југословенска национална странка
I и II влада М. Сршкића
14   Никола Узуновић 27.1.1934. 20.12.1934. 3.5.1873. - 19.7.1954. Југословенска национална странка V, VI и VII влада Н. Узуновића
15   Богољуб Јевтић 20.12.1934. 24.6.1935. 24.12.18861960. Југословенска национална странка Влада Б. Јевтића
16   Милан Стојадиновић 24.6.1935. 5.2.1939. 23.7.1888. - 26.10.1961. Југословенска радикална заједница I, II и III влада М. Стојадиновића
17   Драгиша Цветковић 5.2.1939. 27.3.1941. 15.1.1893. - 18.2.1969. Југословенска радикална заједница I и II влада Д. Цветковића
18   Душан Симовић 27.3.1941. 16.4.1941. 28.10.1882. - 26.8.1962. Војно лице (Нестраначки политичар) Влада Д. Симовића
Уведен пучом од 27. марта 1941.
у егзилу од 16. априла 1941.

Председници Министарског савета Краљевине Југославије у егзилу

уреди

      Народна радикална странка       Хрватска сељачка странка       Нестраначка личност

Ред Портрет Име и презиме Почетак мандата Крај мандата Датум рођења и смрти Странка Напомена
18   Душан Симовић 16.4.1941. 11.1.1942. 28.10.1882. - 26.8.1962. Војно лице (Нестраначки политичар) Влада Д. Симовића:
у егзилу настављен мандант
19   Слободан Јовановић 11.1.1942. 26.6.1943. 26.11.1869. - 12.11.1958. Нестраначки политичар I и II влада С. Јовановића
20   Милош Трифуновић 26.6.1943. 10.8.1943. 30.10.1871. - 19.2.1957. Народна радикална странка Влада М. Трифуновића
21   Божидар Пурић 10.8.1943. 1.6.1944. 19.2.1891. - 28.10.1977. Влада Б. Пурића
22   Иван Шубашић 1.6.1944. 7.3.1945. 27.5.1892. - 22.3.1955. Хрватска сељачка странка I и II влада И. Шубашића
Портрет Име и презиме Почетак мандата Крај мандата Датум рођења и смрти Странка Напомена
  др. Иван Рибар од 23. новембра 1942. до 29. новембра 1943. 21. јануар 1881—2. фебруар 1968. Извршни одбор АВНОЈ-а
Портрет Име и презиме Почетак мандата Крај мандата Датум рођења и смрти Странка Напомена
  Маршал
Јосип Броз Тито
од 29. новембра 1943. до 7. марта 1945. 7. мај 1892—4. мај 1980. Комунистичка партија Југославије Национални комитет ослобођења Југославије (I влада Ј. Броза Тита)
Тек по доласку у ослобођени Београд НКОЈ развија своју делатност у пуном опсегу.
Портрет Име и презиме Почетак мандата Крај мандата Датум рођења и смрти Странка Напомена
др Стеван Мољевић 6. јануар 1888—15. новембар 1959. Председник Извршног Одбора ЦНК
Ред Портрет Име и презиме Почетак мандата Крај мандата Датум рођења и смрти Странка Напомена
1
(23)
  Маршал
Јосип Броз Тито
од 7. марта 1945. до 29. новембра 1945. 7. мај 1892—4. мај 1980. Комунистичка партија Југославије Привремена влада Демократске Федеративне Југославије (II влада Ј. Броза Тита) (наставила као Влада ФНРЈ после прогласа Републике)
Ред Портрет Име и презиме Почетак мандата Крај мандата Република рођења Странка Напомена
1
(23)
  Јосип Броз Тито 29. новембар 1945. 1953. Хрватска Комунистичка партија Југославије
/Савез комуниста Југославије
Привремена влада ДФЈ (II) (наставила као Влада ФНРЈ после прогласа Републике), III и IV влада Ј. Броза Тита

Председник Савезног извршног већа ФНРЈ 1953—1963

уреди
Ред Портрет Име и презиме Почетак мандата Крај мандата Република рођења Странка Напомена
1
(23)
  Јосип Броз Тито 1953. 7. април 1963. СР Хрватска Савез комуниста Југославије Од 1953. до 1963. Председник Републике је био по положају и председник Савезног извршног већа
V и VI влада Ј. Броза Тита

Председници Савезног извршног већа СФРЈ 1963—1992

уреди
Ред Портрет Име и презиме Почетак мандата Крај мандата Република рођења Странка Напомена
1
(23)
  Јосип Броз Тито 7. април 1963. 29. јун 1963. СР Хрватска Савез комуниста Југославије такође Председник Републике
2
(24)
  Петар Стамболић 29. јун 1963. 18. мај 1967. СР Србија Савез комуниста Југославије Савезна влада П. Стамболића
3
(25)
  Мика Шпиљак 18. мај 1967. 18. мај 1969. СР Хрватска Савез комуниста Југославије Савезна влада М. Шпиљака
4
(26)
  Митја Рибичич 18. мај 1969. 30. јул 1971. СР Словенија Савез комуниста Југославије Влада М. Рибичича
5
(27)
  Џемал Биједић 30. јул 1971. 18. јануар 1977. СР Босна и Херцеговина Савез комуниста Југославије Прва и Друга влада Џ. Биједића
6
(28)
  Веселин Ђурановић 14. фебруар 1977. 16. мај 1982. СР Црна Гора Савез комуниста Југославије Прва и Друга влада В. Ђурановића
7
(29)
  Милка Планинц 16. мај 1982. 15. мај 1986. СР Хрватска
(Хрватица)
Савез комуниста Југославије Влада М. Планинц
8
(30)
  Бранко Микулић 15. мај 1986. 16. март 1989. СР Босна и Херцеговина Савез комуниста Југославије Савезна влада Б. Микулића
9
(31)
  Анте Марковић 16. март 1989. 20. децембар 1991. СР Босна и Херцеговина Савез комуниста Југославије
/Савез реформских снага Југославије
Савезна влада А. Марковића
- Александар Митровић
вршилац дужности
20. децембра 1991. 27. априла 1992. СР Србија Социјалистичка партија Србије Савезна влада А. Марковића
вршилац дужности

После проглашења независности Словеније и Хрватске у крњој Југославији вд. премијера је био Александар Митровић (1933) у периоду 20.12.1991—14.7.1992.

Председници Савезне владе Савезне Републике Југославије 1992—2003

уреди
Ред Портрет Почетак мандата Крај мандата Име и презиме Датум рођења и смрти Странка Напомена
1
(32)
14.7.1992. 29.12.1992. Милан Панић 20.12.1929. - Нестраначки политичар Влада М. Панића
29. децембра 1992. изгласано неповерење
маја 1992.
2
(33)
  (29.12.1992)
3.3.1993.
19.5.1998. Радоје Контић 31.5.1937. - Демократска партија социјалиста Црне Горе Влада М. Панића
вршилац дужности од 29. децембра 1992. до 3. марта 1993.
I и II савезна влада Р. Контића
18. маја 1998. изгласано неповерење
децембра 1992., 1996.
3
(34)
  19.5.1998. 4.11.2000. Момир Булатовић 21.9.1956. - 30.6.2019. Социјалистичка народна партија Црне Горе Влада М. Булатовића
4
(35)
  4.11.2000. 24.7.2001. Зоран Жижић 4.3.1951. - 4.1.2013. Социјалистичка народна партија Црне Горе Влада З. Жижића
2000.
5
(36)
  24.7.2001. 7.3.2003. Драгиша Пешић 8.8.1954. - 8. 9. 2016. Социјалистичка народна партија Црне Горе Влада Д. Пешића

Председник Савета министара Србије и Црне Горе 2003—2006

уреди
Ред Портрет Име и презиме Почетак мандата Крај мандата Датум рођења и смрти Странка Напомена
6
(37)
  Светозар Маровић 7.3.2003. 3.6.2006. 31.3.1955. - Демократска партија социјалиста Црне Горе Председник СЦГ је био по положају председник Савета министара.
(СЦГ је расформирана 2006. са чиме је престао и мандат)

Види још

уреди

Литература

уреди

Спољашње везе

уреди