Статут Војводине

Статут Аутономне Покрајине Војводине је највиши правни акт Аутономне Покрајине Војводине. Садашњи Статут усвојен је 22. маја 2014. године од стране Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.[1] Статут Војводине мора бити сагласан са Уставом Србије.

Одредбе СтатутаУреди

Статутом је Аутономна Покрајина Војводина дефинисана као аутономна територијална заједница Републике Србије у којој грађани остварују право на покрајинску аутономију у складу са Уставом и законом. Аутономна покрајина Војводина је, према Статуту, неодвојиви део Републике Србије.

Статут је дефинисан као највиши правни акт АП Војводине који мора бити сагласан са Уставом и законом. Покрајинске скупштинске одлуке и други општи акти Скупштине морају бити у сагласности са Статутом.

РавноправностУреди

Грађани у АП Војводини равноправни су у остваривању својих права, без обзира на расу, пол, националну припадност, друштвено порекло, рођење, вероисповест, политичко или друго уверење, имовно стање, културу, језик, старост и психички или физички инвалидитет, у складу са Уставом и законом. Обавезна је и сразмерна заступљеност националних мањина у покрајинским органима и службама. Статутом је зајемчена и равноправност полова.

Застава и грбУреди

Статутом су дефинисани застава и грб АП Војводине.

Административни центарУреди

Град Нови Сад је административни центар АП Војводине у којем се налази седиште покрајинских органа.

Покрајински органиУреди

Органи АП Војводине су Покрајинска скупштина, Покрајинаска влада, Покрајинска управа и Покрајински заштитник грађана—Омбудсман.

Службени језициУреди

Поред српског језика и ћириличког писма, у органима АП Војводине у равноправној службеној употреби су и мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински језик и њихова писма, у складу са законом.

НадлежностУреди

АП Војводина према статуту има надлежност у оснивању установа у области образовања, студентског и ученичког стандарда, науке, културе, физичке културе, здравствене заштите, социјалне заштите и у другим областима, у складу са законом.

ФинансирањеУреди

Статутом је прецизирано и финансирање АП Војводине. АП Војводина има буџет у коме се приказују сви расходи и приходи којима се финансирају надлежности АП Војводине. Буџет АП Војводине износи најмање 7% у односу на буџет Републике Србије. Три седмине буџета АП Војводине се, према Статуту, користе за финансирање капиталних расхода.

Промена СтатутаУреди

Предлог за промену Статута могу поднети: најмање једна трећина од укупног броја посланика, Покрајинска влада и најмање 40.000 бирача. О предлогу за промену Статута одлучује Скупштина двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика. Ако Скупштина усвоји предлог за промену Статута, приступа се изради, односно разматрању акта о промени Статута. Скупштина утврђује предлог акта о промени Статута двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика и доставља га Народној скупштини Републике Србије ради давања сагласности. Након добијања сагласности Народнe скупштини Републике Србије, Скупштина доноси акт о промени Статута двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика.

Види јошУреди

РеференцеУреди

Спољашње везеУреди