Степен (фр. ton, engl. tone, итал. tono, нем. Ton)[1] представља размак између два суседна тона.

На клавијатури се налазе беле и црне дирке. Размак између две беле дирке између којих се налази црна дирка чини цео степен. Рецимо, између тонова C и D је цео степен, јер се између њих налази тон Cis или његов енхармонски заменик, тон Des. О овој звучној датотеци C-D . У размаку између две беле дирке налази се црна дирка, она је полустепен између та два тона. Нпр. између тонова C и D налази се (црна дирка - полустепен) тон Cis или његов енхармонски заменик, тон Des. О овој звучној датотеци Play .

У музичкој пракси најчешће су у употреби две врсте степена[2]:

  1. цео степен
  2. полустепен

Ако погледамо расперед целих и полустепена у C-Dur лествици[3], видећемо да се:

  1. целостепени размаци налазе између I-II, II-III, IV-V, V-VI, VI-VII ступња, a
  2. полустепени размаци налазе између III-IV и VII-VIII ступња.

Погледајмо нотни приказ реченог:

Ради боље прегледности, полустепени размаци у C-Dur лествици означени су црвеном бојом.
  • У музици источњачких народа и у музичким фолклорима многих народа наилазимо и на мањи размак измађу два суседна тона од полустепена.

Види још

уреди

Референце

уреди