Стил (лат. stilus — направа за писање) начин је изражавања, којег карактеришу све особине по којима се разликује од осталих. У уметности означава целокупну карактеристику једног уметника, уметничке школе, правца или периода.

Рукопис уметника (Ван Гог)

Стил може да карактерише уметност одређеног доба (готски, барокни стил или правац), одређене средине (рустикални стил), одређеног уметника (његов рукопис) или неког другог човека (каже се да то није у његовом стилу). Стручњак по стилу може да разазнаје из којега доба и из које средине или још и од којег аутора потиче неко уметничко дело и ако то дело никада пре тога није видео или није чуо.

У још ширем смислу речи стил може да значи врсту изведбе у на пример игри, одређену врету спорта („слободни стил“) и слично.

Одатле такође „стилски“ (стилски намештај, стилска рестаурација) који одговара одређеној средини и стилу.

Тога истог порекла су и речи:

  • Стилизација и стилизовати у ликовној уметности одређује редуковање предмета на његове карактеристичне црте.
  • Стилистика у лингвистици о литературном изражаванју.

Стил је физиогномија духа.

Види јошУреди