Судија је физичко лице коме се поверава право и дужност да у одређеној спорној ситуацији сам или у садејству са другим судијама донесе одлуку којом се та спорна ситуација решава.

Амерички судија у разговору са адвокатима

Појам судије обично се везује за право и спорт. У правном систему неке земље судија је постављени или изабрани појединац коме је поверено решавање спорова као појединцу или у саставу судских већа (види Скабински систем суђења), са учешћем или без њега још неких учесника у одлучивању (нпр. порота). Поред пирамиде државних судских органа, судије се могу јавити и у другим професионалним удружењима и удружењима грађана, где обављају функцију пресуђивања у саставу специјализованих недржавних судских органа. Такви су на пример судови части и етички судови у привредним коморама или удружењима новинара.

За судије у саставу судске власти као гране државне власти карактеристично је формално правно образовање, а у зависности од система и неки други услови везани за искуство или личне особине. Постоје и изузеци, тј. примери судија без правног образовања (нпр. у енглеском правосудном систему). Ово би требало разликовати од судија-поротника, где се већ у називу види да су у питању обични грађани. У великом броју земаља постоји обичај да судије носе посебне одоре (тоге), што би требало да указује на достојанственост њихове дужности и значај њиховог положаја.

Термин судија употребљава се у спорту да означи лице надлежно за санкционисање прекршаја правила игре током одређеног спортског дешавања (утакмице, борбе, трке и других спортских надметања). У зависности од спортске дисциплине број судија може да варира, а понекад се исти термин употребљава и за помоћнике судија.

Као синоним се често употребљава реч арбитар, што није нетачно и у суштини значи исто, али је у правној терминологији реч арбитар (и арбитража) везана за поступак у коме саме странке у поступку бирају одређено лице да пресуђује у њиховом спору.

Види јошУреди

Спољашње везеУреди