Сферна Беселова функција

Сферне Беселове функције и () представљају решења диференцијалне једначине:

тј. радијалне једначине, која се добија сепарацијом варијабли приликом решавања Хелмхолцове једначине у сферним координатама. Функције називају се сферним Беселовим функцијама прве врсте, а (или ) називају се сферним Беселовим функцијама друге врсте или сферним Нојмановим фукцијама.

Сферне Беселове функције прве врсте (x) за n = 0, 1, 2

Дефиниција

уреди

Два линеарно независна решења горње диференцијалне једначине називају се сферне Беселове функције   и   ( ), а са обичним Беселовим функцијама Jn and Yn повезане су изразом:

 
 

  се често означава са   или ηn, и понекад се називају сферне Нојманове фукције.

Сферне Беселове функције могу да се напишу и као:

 
 

Приказ првих неколико сферних Беселових функција

уреди
 
Сферне Беселове функције друге врсте  (x), за n = 0, 1, 2

Неколико првих сферних Беселових функција прве врсте је:

 
 
 
 

и за функције друге врсте:

 
 
 
 

Релације ортогоналности

уреди
 

где је α > −1, δm,n Кронекерова делта функција, а uα,m је m-ти корен (нула) функције of jα(x). Релације ортогоналности служе да би се одредили коефицијенти развоја функција у сферни Беселов ред.

Друга релација ортогоналности је:

 

а ту је δ Диракова делта функција.

Асимптотски облик

уреди
 
 

За случај када x тежи 0 добијају се следећи изрази:

 
 

Формуле рекурзије

уреди
 

Сличне рекурзије постоје и за сферну Нојманову функцију:

 .

Генерирајуће функције

уреди

Генерирајуће функције сферних Беселових функција су:

 
 

Сферне Ханкелове функције hn

уреди

Постоји и сферни аналог Ханкелових функција, које су комбинација сферних Беселових функција:

 
 

Појављују се у сферним проблемима распростирања таласа, као нпр. приликом мултиполнога развоја електромагнетскога таласа.

Литература

уреди
  • Abramowitz, Milton; Stegun, Irene A., eds. (1965), Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, New York: Dover. ISBN 978-0-486-61272-0.