Острво Тасопуло поглед са брода

Острво Тасопуло се налази на северној страни од острва Тасос близу Керамотија, са укупном површином од 0,6 km² и узвишењима од 60 до 80 m. Острво није насељено а обала острва није превише разуђена. Острво је елипсастог облика дужине 1550 м и ширине 300-500 м.