Tauresium, Macedonia2.JPG

Тауресијум (латински: Taurisium) - древни антички и средњовековни (римски и византијски) град чији су остаци лоцирани на локалитету "Градиште" изнад села Таор, испред улаза у Таор клисуру и 20 km југоисточно од града Скопља. Овај древни град је претпостављено место рођења чувеног византијског цара Јустинијана I (483 - 565).