Теизам у најширем смислу значи веровање у бар једно божанство.[1][2]

Теизам представља веровање у Бога, сведржитеља и творца свега, који се не може изједначити са творевином коју је сам створио.

То је заједнички назив за сва веровања која укључују постојање бога или божанстава. Теизам у ужем смислу укључује веровање да су бог или божанства иманентна свету, али истовремено и и изван њега, односно свезнајућа, свеприсутна и свемогућа.

Теизам се често наводи и као антитеза атеизма или нонтеизма - неверовања у божанства.

Теистичка веровања се најчешће деле по схватању колико има божанства, а затим по томе каква је његова/њихова природа. Подела по броју божанстава се своди на монотеизам - веровање да постоји само један бог или божанство, односно политеизам - веровање да постоји више различитих божанстава.

ИзвориУреди

  1. ^ Oxford English Dictionary, Second Edition
  2. ^ „Merriam-Webster Online Dictionary”. Приступљено 13. 1. 2009.