Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд је српски државни телекомуникациони оператор са седиштем у Београду. Основан је као акционарско друштво у јуну 1997. године издвајањем телекомуникационе делатности из ПТТ-a Србије (Јавно предузеће „Пошта Србије“).

Телеком Србија
а.д.
Делатносттелекомуникације
ОснованоЈун 1997.
СедиштеБеоград,  Србија
Руководиоци
Предраг Ћулибрк
Генерални директор
Производификсна телефонија,
мобилна телефонија,
широкопојасни интернет,
дигитална телевизија
ПрофитРаст 15, 8 милијарди динара (2010)[1]
Број запослених
7.605 (2018)[2]
СлоганТвој свет
Веб-сајтwww.telekom.rs
Стари логотип (23. мај 1997—8. априла 2015)

Послујући у Србији под окриљем бренда мтс, компанија пружа услуге из области мобилне и фиксне телефоније, мултимедијалних сервиса и интернета.

Власништво

Већински власник компаније је Република Србија са 58,11% удела у власништву. Поред Републике Србије, власници капитала су Телеком Србија а.д. Београд са 20% акција, грађани Републике Србије са 14,95% и запослени и бивши запослени Телекома Србија а.д. Београд и његовог претходника са 6,94%.

 
Пословна зграда Телекома Србија на Новом Београду

Поред Телекома Србија а.д. Београд као матичног привредног друштва, део Телеком Србија Групе чине следећа повезана правна лица:[3]

 • „Телеком Српске“ а.д. Бања Лука,
 • м:тел д.o.o. Подгорица,
 • Телус a.д. Београд,
 • HD-WIN d.o.o. Београд,
 • мтс банка a.д. Београд,
 • GO4YU д.o.o. Београд,
 • мтс AнтенаTВ д.o.o. Београд,
 • мтс Д.O.O.
 • YUNET INTERNATIONAL d.o.o.
 • Kopernikus technology д.o.o. Београд,
 • Предузеће за аудио и видео комуникације AVCOM д.o.o. Београд,
 • Друштво за инжењеринг, трговину и услуге Radijus vektor д.o.o. Београд,
 • Друштво за инжењеринг, трговину и услуге МАСКО д.о.о. Београд,
 • Предузеће за промет, услуге, инжењеринг, и телекомуникације „BPP ING“ д.o.o. Гроцка,
 • Telemark systems д.o.o. Чачак
 
Све услуге мобилне, фиксне, интернета и мултимедије су у априлу 2015. интегрисане у јединствени бренд мтс

Учешће у власништву

Учешће Телекома Србија а.д. Београд у капиталу повезаних правних лица:[4]

 • “Телеком Српске“  a.д. Бања Лука – 65%
 • м:тел д.o.o. Подгорица - 51%
 • Телус a.д. Београд - 100%
 • HD-WIN д.o.o. Београд  -  100%
 • мтс банка a.д. Београд -  84,21%
 • GO4YU д.o.o. Београд - 100 %
 • мтс Антена ТВ д.o.o. Београд - 50%
 • мтс Д.O.O. - 100%
 • YUNET INTERNATIONAL д.o.o. 82,026%
 • Kopernikus technology д.o.o. Београд - 100%
 • Предузеће за аудио и видео комуникације AVCOM d.o.o. Бeograd - 100%
 • Друштво за инжењеринг, трговину и услуге Радијус вектор д.o.o. Београд - 100%
 • Друштво за инжењеринг, трговину и услуге МАСКО д.o.o. Београд - 100%
 • Предузеће за промет, услуге, инжењеринг и телекомуникације „BPP ING“ Гроцка - 100%
 • Telemark systems d.o.o Чачак - 100%

Историјат[5]

2019, јун – стечено је власништво над 100% удела у „Telemark systems“ д.o.o Чачак

2019, април – стечено је власништво над 100% удела у Предузећу за промет, услуге, инжењеринг и тлекомуникације „BPP ING“ д.о.о Гроцка

2019, јануар – стечено је власништво над 100% удела у привредним друштвима Радијус вектор д.о.о. Београд и МАСКО д.о.о. Београд,

2018, новембар– стечено је власништво над 100% удела у привредном друштву Kopernikus technology д.о.о. Београд, а у децембру над 100% удела у привредном друштву AVCOM д.о.о. Београд,

2017, мај – приступање Друштву за пројектовање и изградњу информационих система YUNET INTERNATIONAL д.o.o. Београд,

2016, март – основано је Привредно друштво мтс АнтенаТВ д.о.о. Београд,

2015, октобар – основано је Привредно друштво мтс Д.О.О, у складу са Бриселским споразумом и Акционим планом из области телекомуникација, ради обављања телекомуникационе делатности на подручју Косова и Метохије,

2015, август – приступање привредном друштву GO4YU д.o.o. Београд,

2015. – стечено је власништво над укупно 57,89% акција мтс банке а.д. Београд,

2014, децембар – стечено је власништво над 55,79% акција Дунав банке а.д. Београд (сада мтс банка а.д. Београд),

2012. - грађани, запослени и бивши запослени Телекома Србија а.д. Београд, постали су власници 21,89% акција Телекома Србија а.д. Београд, издатих без номиналне вредности,

2012, јануар – стечено је власништво над 20% акција основног капитала (сопствене акције), које су до тада биле у власништву OTE Grčka,

2011, август – компанија је постала већински власник Друштва за телекомуникације HD WIN д.o.o. Београд (ТВ канали Арена Спорт).

2010. – „Телеком Српске" а.д. Бања Лука је постао тржишни лидер у мобилној телефонији у БиХ,

2010, април - „Телеком Српске" а.д. Бања Лука постаје власник 49% удела у „м:тел" д.о.о. Подгорица,

2009. – компанија је основала TS:NET B.V. Амстердам,

2008. – Основано је Друштво за телекомуникације FiberNet д.o.o. Подгорица,

2008. – Спроведена је реорганизација у складу са применом концепта конвергенције сервиса,

2007. - Регионално проширење у БиХ и Црној Гори, путем зависних привредних друштава: Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука (мтел а.д. Бања Лука) и Друштва за телекомуникације мтел д.о.о. Подгорица.

2003. - JP ПТТ саобраћаја „Србија" (данас ЈП „Пошта Србије") постаје власник 80% удела, откупом акција од италијанског партнера Telecom Italia,

1997. - У процесу структурне и власничке трансформације ПТТ система Србије 1997. године основана је компанија „Телеком Србија“ а.д. Београд као једночлано акционарско друштво, а од јуна исте године у власништву је три акционара: ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ (данас ЈП „Пошта Србије“), Телеком Италија Telecom Italia (посредством филијале STET International Netherland N.V.) i OTE Grčka.

Пословање

мтс je бренд под којим компанијa Телеком Србија ради на тржишту телекомуникација Србије. [6]

Све услуге мобилне, фиксне, интернета и мултимедијe су у априлу 2015 интегрисане у јединствени бренд мтс.

 • Услуге мтс фиксне телефоније (телефонски саобраћај, пренос броја, IN сервиси, Business trunking, штедљиве услуге),
 • Услуге мтс мобилне телефоније (телефонски саобраћај, мобилни интернет, пренос броја, Blackberry, IN servisi, Ino call),
 • Услуге мтс интернета,
 • ICT сервиси (cloud сервиси, security, WiFi, Telehousing, hosting, прилагођена IT решења, услуге принтинг центра),
 • Услуге мтс дигиталне телевизије – мтс ТВ, мтс ТВ ГОУ (mts TV GO), м:САТ ТВ (m:SAT TV), мтс хотел ТВ (mts hotel TV), мтс Биз ТВ (mts biz TV), Антена плус, Klik sport,
 • Интегрисане услуге - мтс BOX пакети и мтс Биз пакет, Услуге телефонског именика,
 • Продаја уређаја за приватне и пословне кориснике,
 
мтс Банка

На крају 2018. године, Телеком Србија са својим зависним друштвима имао је укупно 9.8 милиона корисника - податак из 2018.

2015 - уведена је нова LTE (4Г) технологија,

2008 – покренути су мултимедијални сервиси (IPTV),

2006 – Уведени су 3Г технологије и пружање услуга ADSL интернета,

1998 – Почетак пружања услуга мобилне телефоније.

Подаци о фиксној телефонији

Телеком Србија има 2,42 милиона корисника услуга фиксне телефоније у Србији, са учешћем на тржишту од 81,8% (податак из 2018).[2]

Подаци о мобилној мрежи

 
Земаљска сателитска станица Ивањица

Мобилна мрежа Телекома Србија је основана 9. јуна 1997. године. 3Г технологија је уведена 2006. године, а у августу 2015. уведена је и нова LTE (4Г) технологија. Позивни бројеви мреже су 064 (међународни: +381 64), 065 (међународни +381 65) и 066 (међународни +381 66).

Телеком Србија је први оператор у Србији који је у току 2018. године представио нову, стратешки значајну, пету генерацију мреже за мобилну телефонију. У сарадњи са компанијом Ериксон, приказани су потенцијали 5Г технологије, која са собом доноси мобилну клауд роботику, интернет знања и друге могућности.

Телеком Србија има 4,2 милиона корисника услуга мобилне телефоније са учешћем на тржишту од 45% (податак из 2018).[2]

Друштвена одговорност

Телеком Србија Група је у 2018. години задржала водећу улогу у аспекту друштвено одговорног пословања у свим димензијама друштвене одговорности и бриге о широј и ужој друштвеној заједници.

Своје активности у 2018. години матичнa и зависна друштва усмерилa су на стварање пословног окружења у служби дигиталних иновација, на јачању образовног процеса, пружање подршке технолошким предузетницима у раној фази раста и оснаживање привредних сектора са потенцијалом значајног раста. Годину је обележила кампања „Покрећемо покретаче“ у оквиру које су обједињени водећи пројекти из образовања и подршке предузетништву. [7]

Види још

Референце

 1. ^ Финансијски подаци Телекома Србије за 2010. годину[мртва веза]
 2. 2,0 2,1 2,2 „КОНСОЛИДОВАНИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ” (PDF). 
 3. ^ „Profil grupacije”. mts Tvoj svet (на језику: српски). Приступљено 2019-09-27. 
 4. ^ „Profil grupacije”. mts Tvoj svet (на језику: српски). Приступљено 2019-10-14. 
 5. ^ „Investitori i akcionari | mts”. mts Tvoj svet (на језику: српски). Приступљено 2019-10-21. 
 6. ^ „O nama | Upoznajte nas | mts”. mts Tvoj svet (на језику: српски). Приступљено 2019-10-24. 
 7. ^ „Izveštaji o društvenoj odgovornosti | mts”. mts Tvoj svet (на језику: српски). Приступљено 2019-11-04. 

Спољашње везе