Темида (часопис)

ТЕМИДА је научни часопис о виктимизацији, људским правима и роду, који издаје Виктимолошко друштво Србије и излази од 1998. године.

ТЕМИДА
Korice Temida Mart 1 19 2016-2.jpg
ТЕМИДА - часопис о виктимизацији, људским правима и роду
ТипТЕМИДА је водећи часопис националног значаја у области друштвених наука (М51)
Формат24 cm
ИздавачВиктимолошко друштво Србије и Прометеј-Београд
Главни уредникпроф. Др Весна Николић-Ристановић
Оснивање1998.
ЈезикРадови се објављују на српском и енглеском језику.
СедиштеВиктимолошко друштво Србије, Исмета Мујезиновића 21/6, 11070 Београд, vdsrbija@gmail.com, temida.vds@gmail.com
Тираж200
ISSN1450-6637
eISSN2406-0941
Веб-сајтwww.vds.org.rs/temida.htm

О часописуУреди

Темида је научни часопис о виктимизацији, људским правима и роду који излази од 1998. године. Часопис објављује научне и стручне радове домаћих и страних аутора и ауторки који за свој предмет имају проблем жртава криминалитета, рата, кршења људских права и других облика страдања (са посебним нагласком на проблеме жена, деце, мањинских група, особа са инвалидитетом и других категорија које су посебно изложене виктимизацији), страх од криминалитета, кршење људских права у затвору и у кривичном поступку, превенцију виктимизације и слично. Посебна пажња посвећује се свим облицима родно заснованог насиља, као и другим аспектима остваривања родне равноправности. Сваки број је тематски конципиран, али се објављују и текстови ван одређених тема. Радови у часопису су двоструко анонимно рецензирани.

ИсторијатУреди

Виктимолошко друштво Србије је одмах по оснивању, 1998. године, покренуло први часопис о виктимизацији, људским правима и роду, који је добио назив по грчкој богињи правде Темиди. Ово је први и још увек једини часопис са овом проблематиком у Србији, који је као такав препознат и у региону бивше Југославије, али и шире. Од 1998. године, часопис Темида излази редовно, четири пута годишње.

Током претходних 18 година, у Темиди су штампана укупно 502 научна рада, и то: 363 (73,3%) рада домаћих аутора и ауторки и 139 (27,7%) радова страних аутора и ауторки. Објављено је укупно 114 приказа књига (49 књига домаћих и 65 књига страних аутора и ауторки) и 86 приказа научних скупова на српском језику и 9 приказа научних скупова на енглеском језику. Такође, објављен је један приказ часописа, један приказ пројекта и један приказ филма.

Периодичност излажењаУреди

Часопис ТЕМИДА излази три пута годишње.

УреднициУреди

 • Главна и одговорна уредница: др Сања Ћопић
 • Заменица главне и одговорне уреднице: др Мирјана Докмановић
 • Секретарка редакције: мр Љиљана Стевковић
 • Технички уредник: др Бејан Шаћири

Редакциони одборУреди

 • др Весна Николић-Ристановић, Универзитет у Београду, Србија
 • др Слободанка Константиновић Вилић, редовна професорка Универзитета у Нишу у пензији, Србија
 • др Мирјана Докмановић, Институт друштвених наука, Србија
 • др Ивана Стевановић, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Србија
 • др Сања Ћопић, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Србија
 • др Слађана Јовановић,Правни факултет универзитета Унион, Србија
 • мр Љиљана Стевковић, Универзитет у Београду, Србија
 • др Наталија Жунић, Универзитет у Нишу, Србија
 • др Оливер Бачановић, Универзитет Ст. Климент Охридски, Македонија
 • dr Jo-Ann Wemmers, University of Montreal, Канада
 • др Сања Миливојевић, La Trobe University, Аустралија

Савет часописаУреди

 • проф. др Наташа Мрвић-Петровић, Универзитет Унион, Србија
 • проф. др Слободан Савић, Универзитет у Београду, Србија
 • проф. др Јелена Срна, редовна професорка Универзитета у Београду пензији, Србија
 • проф. др Невена Петрушић, Универзитет у Нишу, Србија
 • проф. др Ђорђе Алемпијевић, Универзитет у Београду, Србија
 • проф. др Татјана Ђурић-Кузмановић, Висока пословна школа струковних студија, Србија
 • проф. др Саша Мијалковић, Криминалистичко-полицијска академија, Србија
 • проф. др Биљана Симеуновић-Патић, Криминалистичко-полицијска академија, Србија
 • проф. др Аленка Шелих, редовна професорка Универзитета у Љубљани у пензији, Словенија
 • проф. др Горажд Мешко, Универзитет у Марибору, Словенија
 • проф. др Алмир Маљевић, Универзитет у Сарајеву, Босна и Херцеговина;
 • dr Christa Pelikan, Institute for Criminology and Sociology of Law, Аустрија
 • prof. dr Nina Peršak, University of Ghent, Белгија
 • prof. dr Ivo Aertsen, Catholic University of Leuven, Белгија
 • prof. dr Stephan Parmentier, Catholic University of Leuven, Белгија
 • prof. dr Jan Van Dijk, Tilburg University, Холандија
 • prof. dr Antony Pemberton, Tilburg University, Холандија
 • prof. dr Joanna Shepland, University of Sheffield, Велика Британија
 • prof. dr Sandra Walklate, University of Liverpool, Велика Британија
 • prof. dr Basia Spalek, Derby University, Велика Британија
 • prof. dr Brandon Hamber, Ulster University, Северна Ирска
 • mr Ruth Jamieson, profesorka Queen’s University u penziji, Велика Британија
 • prof. dr Gail Mason, University of Sidney, Аустралија
 • prof. dr Estela Valverde, Macquarie University, Аустралија
 • prof. dr Michael Humphrey, University of Sydney, Аустралија
 • prof. dr Robert Elias, University of San Francisco, САД
 • prof. dr Robert Peackok, Howard College, Јужна Африка
 • prof. dr Jaishankar Karuppannan, Raksha Shakti University, Индија
 • проф. др. Горан Башић, Linnaeus University, Шведска
 • проф. др Ирма Ковчо Вукадин, Универзитет у Загребу, Хрватска
 • prof. dr Vasiliki Artinopoulou, Panteion University od Political and Social Sciences, Grčka

Почасни чланови Савета часописа:

 • prof. dr Gerd Ferdinand Kirchhof (Tokiwa University, Јапан; University of Applied Sciences, Немачка)
 • prof. dr Marc Groenhuijsen (Tilburg University, Холандија)

ТемеУреди

Теме бројева у досадашњим издањима ТЕМИДЕ биле су:
 • Лишење слободе и људска права
 • Жртве ратних злочина и међународно право
 • Насиље над женама и друштвена транзиција
 • Насиље у породици
 • Међународна анкета о жртвама криминалитета
 • Жртве и кривичноправни систем
 • Виктимизација деце и малолетнчка делинквенција
 • Узраст као фактор виктимизације
 • Жртве рата у бившој Југославији
 • Жртва у кривичном поступку
 • Жртве тортуре
 • Ресторативна правда
 • Жене у јавном и политичком животу
 • Деца и млади као жртве
 • Трговина људским бићима
 • Службе за помоћ жртвама
 • Насиље
 • Истина и помирење
 • Заштита жртава и сведока
 • Кривично дело насиље у породици
 • Пеналне теорије и праксе
 • Жртве и глобализација
 • Жртве и организовани криминал
 • Маргиналне групе и виктимизација
 • Службе за помоћ жртвама
 • Ратни злочини и колективно сећање
 • Насиље у породици
 • Жртве и правни систем
 • Деца жртве
 • Жртве и медији
 • Алтернативне санкције и права жртве
 • Институције и жртве
 • Здравље и жртве
 • Виктимизација на радном месту
 • Ресторативна правда и права жртава
 • Помоћ и подршка жртвама
 • Ментални поремећаји и виктимизација
 • Жртве узнемиравања
 • Правна заштита жртава
 • Стигматизација
 • Род, образовање и људска права
 • Трговина људима
 • Структурална виктимизација
 • Мобинг
 • Сајбер виктимизација
 • Злочини „без жртава“
 • Помирење
 • Жртве дискриминације
 • Ресторативна правда између теорије и праксе
 • Насиље над децом
 • Жртве и ресторативна правда
 • Друштво као жртва
 • Деца: учиниоци насиља, жртве, посматрачи
 • Злочини из мржње
 • Жртве криминалитета и рата: међународни и домаћи контекст
 • Виктимологија: теорија, пракса, активизам
 • Евидентирање података о криминалитету и жртве
 • Жене и затвор
 • Жртве и савремени друштвени контекст: теорија, пракса и активизам
 • Виктимизација особа са менталним поремећајима
 • Преплитање виктимизације и криминализације
 • Интеркултурални контекст и виктимизација
 • Жртве и савремени одговори на криминалитет: између заштите и злоупотребе
 • Спровођење антидискриминационих политика у Србији
 • Жртве сексуалног насиља
 • Невидљиве жртве
 • Заштита жртава: међународно право, национална законодавства и пракса
 • Секундарна виктимизација и подршка жртвама
 • Позитивна виктимологија
 • Ресторативна правда, сигурност и жртве
 • Нови трендови у виктимолошкој теорији и пракси: Дилеме и изазови у заштити жртава
 • Допринос Nils Christie-ја виктимологији и Жртве и тероризма
 • Виктимизација и интернет
 • Фемицид
 • Безбедност и виктимизација: Изазови друштвеног реагованја и заштите жртава
 • Различити аспекти виктимзације: Савремени ратови, тероризам и миграције
 • Жртве и медији
 • Жртве између безбездности, њудских права и правде: Локални и глобални контекст
 • Сајбер виктимизација и изазови пружања подршке жртвама
 • Старе особе као жртве криминалитета.
 • Нови и стари облици виктимизације: Изазови за виктимолошку теорију и праксу
 • Насиље над женама
 • Невидљиве жртве
 • Виктимизација и различитост
 • Виктимизација у институцијама
 • Деца жртве.

Теме бројева у 2021. години су:

 • Covid-19: Oбрасци виктимизациje и правa жртaвa
 • Изазови подршке жртвама
 • Сексуално насиље

Електронски облик часописаУреди

Радови објављени у Темида доступни су у електронском облику на интернет страници Виктимолошког друштва Србије[1] и у DOI (Digital Object Identifier)[2].

Индексирање у базама податакаУреди

 • DOI (Digital Object Identifier)
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • EBSCO истраживачкој бази
 • Уврштена је у Emerging Sources Citation Index (ESCI), нову колекцију часописа којима се проширује садржај Web of Science и омогућава претраживање, проналажење и цитирање часописа који се уврсте у ову едицију.

РеференцеУреди

 1. ^ „Виктимолошко друштво Србије”. Званичан сајт. Архивирано из оригинала на датум 20. 05. 2016. Приступљено 1. 7. 2016. 
 2. ^ „DOI Serbia”. Званичан сајт. Приступљено 1. 7. 2016.