Терестријална телевизија

Терестријална телевизија је тип телевизијске радиодифузије у којем се телевизијски сигнал преноси преко радио-таласа са земаљског радио-предајника са телевизијске станице до телевизора са антеном. Термин терестријална је присутнији у Европи и Латинској Америци, док се у Сједињеним Америчким Државама зове емитовање или over-the-air телевизија (ОТА).