Тетраедар (грч. tetráedron) је геометријско тело које ограничавају четири троугаоне површи, које заједно са делом простора кога омеђују једнозначно формирају тело са четири темена и шест ивица. Назив се у принципу користи за правилни тетраедар, код кога су ове четири површи идентични једнакостранични троуглови. Правилни тетраедар је један од пет правилних полиедара.

Тетраедар (види анимацију)
Размотана фигура тетраедра

Својства правилног тетраедра

уреди

Неке од основних карактеристика тетраедра су одређене следећим формулама:

Површина  
Запремина  
Полупречник описане сфере  
Полупречник уписане сфере  
Висина  
Угао између ивице и површи  
Угао између две површи  

Притом је a дужина ивице тетраедра.