Тирохиоидни мишић

Тирохиоидни мишић (лат. musculus thyrohyoideus) је парни потхиоидни мишић врата, који представља наставак стернотироидног мишића и пружа се навише од његових припоја на штитној хрскавици гркљана.

Тирохиоидни мишић

Припаја се на тзв. косој линији тироидне хрскавице гркљана и одатле се пружа до великог рога и тела подјезичне кости.

Инервисан је од стране тирохиоидне гранчице која се издваја из вратног живчаног сплета (тачније горњег корена тзв. вратне замке). Дејство му је сложено и зависи од тачке ослонца. Уколико је она на гркљанској хрскавици мишић спушта подјезичну кост, а уколико је ослонац на овој кости он подиже гркљан током акта гутања и говора.

Понекад се од тирохиоидног мишића одвајају влакна која се припајају на штитној жлезди, а која носе назив мишић подизач штитне жлезде (лат. musculus levator glandulae thyroideae).

Литература

уреди

Др Славољуб В. Јовановић, др Надежда А. Јеличић: „Анатомија човека – глава и врат“ ("Савремена администрација“ Београд 2000.) ISBN 86-387-0604-9


Мишићи врата
предња страна
поткожни слој платизма
површински слој стерноклеидомастоидни м.
средњи слој натхиоидни м. (двотрбушни, стилохиоидни, милохиоидни, гениохиоидни), потхиоидни м. (стернохиоидни, омохиоидни, стернотироидни, тирохиоидни)
дубоки слој преткичмени м. (предњи прави м. главе, дуги м. главе, дуги м. врата), скаленски м. (предњи, средњи, задњи, најмањи)
задња страна
први слој трапезасти м.
други слој завојни м. главе - завојни м. врата - м. подизач лопатице
трећи слој ртенични м. главе - ртенични м. врата. - полуртенични м. главе - најдужи м. главе - најдужи м. врата - бедрено-ребарни м. врата
четврти слој мали прави задњи м. главе - велики прави задњи м. главе - горњи коси м. главе - доњи коси м. главе - међуртенични м. врата - попречнортенични м. - међупопречни м. - бочни прави м. главе