Титуле византијских царева

Титула свих византијских царева пре Ираклија била је званично Август, мада су коришћене и различите друге титуле као што је Доминус. У званичне сврхе, њиховим именима је испред додавано Император Цезар Флавије а иза Август. Након Ираклија, титула је постала грчко Базилеус (Βασιλευς), што је раније значило „краљ“, али се сада користило уместо Август. Други (и по римском виђењу, мањи) краљеви су за титулу имали неологизам Ригас (грчки Ριγας, од латинског „Rex“). Такође је често коришћено и Аутократ (грчки Αυτοκρατωρ), заједно са обиљем још хиперболичнијих титула - са разметљивошћу обично обрнуто пропорционалном стварној моћи, - укључујући и Космократ („Господар Космоса“) и Хронократ („Господар свег времена“). Сами цареви из 15. века су се повремено називали Basileus ton Hellinon, „Цар Грка“.