Топлотна капацитивност

Топлотна капацитивност или топлотни капацитет je физичка величина којом се дефинише однос предате количине топлотне енергије неком објекту и повећању његове температуре услед те добијене енергије:

У општијем случају, топлотна капацитивност зависи од температуре и дефинише се као:

Врсте топлотне капацитивностиУреди

  • Разликују се топлотне капацитивности при сталном притиску и при сталној запремини:
 
 

Мерна јединица за топлотне капацитете при сталном притиску и при сталној запремини у СИ систему је Џул по Келвину (J/K)

  • Моларни топлотни капацитет је капацитет по једном молу:
 

Јединица у СИ систему за моларни топлотни капацитет је J/molK

  • Специфични топлотни капацитет је капацитет по јединици масе:
 

Његова мерна јединица је J/kgK.

Релације међу топлотним капацитивностимаУреди

Из закона термодинамике се могу извести разне релације међу топлотним капацитетима. У термодинамици су најважније релације између топлотних капацитивности на сталном притиску и на сталној запремини. У магнетизму најважнија веза између топлотних капацитивности на сталној магнетизацији и магнетној индукцији која представља аналогон најважније релације у термодинамици. Посебно се разматрају случајеви за парамагнетике, дијамагнетике итд.

Мајерова релацијаУреди

Мајерова релација даје везу између   и  . За идеални гас Мајерова релација гласи:

 

где је n количина супстанце, a R je Ридбергова константа,  .

Види јошУреди