Уставни акт 1982.

Уставни акт 1982. (енгл. Constitution Act, 1982) је саставни дио Устава Канаде.

ДоношењеУреди

Акт је произашао као дио канадског процеса осамостаљивања уставних прописа. Садржавао је неколико амандмана на Акт о Британској Сјеверној Америци 1867. (енгл. British North America Act, 1867) који је тада преименован у Уставни акт 1867. (енгл. Constitution Act, 1867). Краљица Канаде, Елизабета II, потврдила је акт прокламацијом коју је потписала 17. априла 1982. године у Отави.

Повеља о правила и слободама заузима првих 35. одјељака Уставног акта 1982. Власти Квебека никада нису формално одобриле спровођење акта, икако њихов формални пристанак није ни потребан. Споразуми у Meech Lake и Charlottetown су били припремани како би се добио пристанак Квебека, али оба споразума су пропала.

Повеља о правима и слободамаУреди

Повеља о правима и слободама је заправо првих 35. одјељака Уставног акта 1982. Садржи одредбе које имају за циљ да заштите одређена политичка и грађанска права народа у Канади од политике и поступака свих нивоа власти. Има за циљ и да уједини Канађане око принципа који отјелотворују ова права.

Повеља је наслиједила претходни Канадски закон о правима, који је био усвојен 1960. године од стране владе John Diefenbaker. Ипак, Канадски закон о правима је имао само федералну законску снагу, не и снагу уставног документа. Према томе, имао је слабију моћ и могао се лакше мијењати. Ово је подстакло појединце унутар власти да унаприједе заштиту права у Канади. Покрет за људска права и слободе који је настао након Другог свјетског рата такође је желио да спроведе принципе назначене у Универзалној декларацији о људским правима. Према томе, Кабинет под предсједништвом премијера Пјера Трудоа је 1982. године усвојио Повељу о правима и слободама.

Након усвајања Повеље, један од најзначајних ефеката је био значајно проширење права судске ревизије. Повеља је садржавала много експлицитније одредбе о гаранцији права и улоге судија у спровођењу тих права, него што је то имао претходни закон. Судови, када би установили повреду права према Повељи, поништавали су неуставне законе или поједине дијелове закона. Повеља је дала и нова овлашћења судовима која су се тицала правних лијекова и доказног поступка. Ова овлашћења су била знатно већа него што је то типично у општем праву (енгл. Common law) и у уставном систему који је заснован на принципу парламентарне надмоћи.

Домородачка праваУреди

Одредба 34 Уставног акта 1982. „признаје и потврђује“ постојећа домородачка и уговорна права у Канади. Ова домородачка права штите активности, праксу или традиције, које представљају саставни дио карактеристичне културе домородачких народа. Уговорна права штите и спроводе уговоре сачињене између државе и домородачких народа.

Друге одредбе Уставног акта 1982. које се тичу домородачких права су одредба 25 Повеље и одредба 35.1, која изражава очекивање о учествовању домородачких народа у подношењу амандмана на релевантне уставне одредбе.

Једнакост и једнаке могућностиУреди

Одредба 36 подвлачи у Уставу вриједност о једнакој могућности за канадски народ, економски развој како би подржао ту једнакост, и владине службе доступне за јавно коришћење. Пододјељак 2 иде и даље, признавајући „принцип“ да би федерална власт требало да обезбједи уједначену исплату. Ова одредба је спорна, јер се поставља могућност да ли судови могу тумачити и спроводити ову одредбу, будући да она садржи више политичку и моралну, него правну позадину. Ова одредба се покушала поправити амандманом предложеним 1992. године на договору у Charlottetown, али је договор пропао.

Измјена УставаУреди

Одјељак 52(3) Уставног акта 1982. предвиђа да се уставни амандмани могу правити само на основу правила изложених у самом Уставу. Циљ овог одјељка је био да ојача уставну премоћ и отклони могућност да законодавци могу мијењати Устав доношењем обичног закона.

Правила за доношење амандмана на Устав Канаде су прилично детаљна. Изложена су у глави V Уставног акта 1982. Постоји пет различитих формула за усвајање амандмана, и све се оне тичу разних тема којима се амандмани баве.

Премоћ УставаУреди

Према одјељку 52 Уставног акта 1982, каже се да је Устав Канаде — врховни закон Канаде — и сваки закон који није у сагласности с њим нема законске силе. Ова одредба даје могућност канадским судовима да пониште одређене законодавне акте. Иако такви закони остају у приправности, они се не могу примјењивати све док се не измијене спорне одредбе.

Види јошУреди

Спољашње везеУреди