Фенотип је скуп свих особина једног организма које су настале заједничким деловањем генотипа и услова средине у којима се дати организам развија. Појам фенотипа увео је Johannsen, 1909. г.

Фенотип се осим у ширем смислу може посматрати, слично као и генотип, и у ужем смислу, као једна особина коју одређује неки генотип.

фенотипске особине се најгрубље могу поделити на:

Спољашње везеУреди