Стопа фертилитета у свету 2012, CIA World Factbook
  7 - 8 деце
  6 - 7 деце
  5 - 6 деце
  4 - 5 деце
  3 - 4 деце
  2 - 3 деце
  1 - 2 деце
  0 - 1 деце

Фертилитет, или родност, једне популације најбоље изражава стопа укупног фертилитета. Она представља просечан број деце коју у репродуктивном добу роди једна жена.

Стопа од 2,1 обезбеђује просто обнављање становништва, стопа од више од 2,1 доноси популациони раст, док стопа нижа од 2,1 резултује смањењем становништва, а уколико не постоје имиграција и емиграција, односно уколико је њихов салдо једнак нули.

У већини развијених земаља, као и у Србији, стопа укупног фертилитета је знатно испод 2,1. Док се становништво у развијеним са ниским фертилитетом одржава стабилним захваљујући имиграцији, дотле је у Србији на делу депопулација, тј. смањење укупног броја становника.

Спољашње везеУреди