Фертилитет, плодност или родност, једне популације најбоље изражава стопа укупног фертилитета. Она представља просечан број деце коју у репродуктивном добу роди једна жена.

Стопа фертилитета у свету 2012, CIA World Factbook
  7—8 деце
  6—7 деце
  5—6 деце
  4—5 деце
  3—4 деце
  2—3 деце
  1—2 деце
  0—1 деце

Стопа од 2,1 обезбеђује просто обнављање становништва, стопа од више од 2,1 доноси популациони раст, док стопа нижа од 2,1 резултује смањењем становништва, а уколико не постоје имиграција и емиграција, односно уколико је њихов салдо једнак нули.

У већини развијених земаља, као и у Србији, стопа укупног фертилитета је знатно испод 2,1. Док се становништво у развијеним са ниским фертилитетом одржава стабилним захваљујући имиграцији, дотле је у Србији на делу депопулација, тј. смањење укупног броја становника.

Спољашње везеУреди