Фибробласт је најтипичнија ћелија везивног ткива која има градивну и улогу у синтези свих компоненти тог ткива. Имају способност кретања као у вештачким (in vitro) тако и у организму. Настају од мезенхимске ћелије. Тело фибробласта је вретенастог облика и са њега полазе краћи и дужи наставци цитоплазме којима се успостављају међућелијске везе.

Фибробласт ембриона миша
Ткиво култивисано фибробластима, на увећању 100х гледано кроз обрнуту фазу контрастног микроскопа

Синтетишу компоненте основне супстанције која испуњава простор између ћелија:

ЛитератураУреди

  • Ћурчић, Б: Развиће животиња, Научна књига, Београд, 1990.
  • Калезић, М: Основи морфологије кичмењака, ЗУНС, београд, 2001
  • Милин Ј. и сарадници: Ембриологија, Универзитет у Новом Саду, 1997.
  • Пантић, В:Биологија ћелије, Универзитет у Београду, Београд, 1997.
  • Пантић, В: Ембриологија, Научна књига, Београд, 1989.
  • Поповић С: Ембриологија човека, Дечје новине, Београд, 1990.
  • Трпинац, Д: Хистологија, Кућа штампе, Београд, 2001.
  • Шербан, М, Нада: Покретне и непокретне ћелије - увод у хистологију, Савремена администрација, Београд, 1995.

Спољашње везеУреди