Филозоф

особа са опсежним познавањем филозофије

Филозоф може бити: