Фис-дур

музичка лествица

Фис-Дур је дурска лествица, чија је тоника тон фис, а као предзнаке има шест повисилица. Овде је интересантно да Фис-дур и њему еквивалентан Гес-дур имају једнак број предзнака.

Фис-дур
Паралелнадис-мол
Доминантнацис
Субдоминантнаха
ЕквивалентнаГес-дур
Квинтакордфис-аис-цис
Симболи акорадаFis, F♯

Запис лествице у виолинском кључу

уреди
 

Познатија класична дела у Фис-дуру

уреди
Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти