Хидроними су географски називи водених површина на Земљи.

Деле се на: