Хомогенизација (металургија)

Хомогенизација се изводи се тако што се материјал загрева до 100 °C степени испод А4 температуре (1147 °C). Ту се држи одређено време (некад и до 100 сати).

Код легираних челика у зависности од врсте легирајућих елемената дешава се да кад се материјал охлади има нехомоген хемијски састав. Створи се клица за раст чврсте фазе, најчешће су то атоми гвожђа и угљеника, али могу и неки легирајући елементи чији су атоми велики и споро дифундују. Због тога се образује дендрит.

Хомогенизацијом се обезбеђује време да се изврши дифузија свих великих атома (из веће концетрације у мању), и зато је брзина хлађења мала у пећи. Структура постаје хомогена, али зрно остаје велико, па се после ове обраде ради нормализација (а некад и две).

Спада у термичке обраде са фазном трансформацијом.

ЛитератураУреди

  • Љубомир Недељковић, „Металургија челика“, Скрипта, Технолошко-Металуршки Факултет у Београду, 1985
  • Љубомир Недељковић, „Металургија специјалних челика“, Скрипта, Технолошко-Металуршки Факултет у Београду, 1985
  • H. Schuman, H. Oettel, "Metallografie", WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2005
  • Stalschluessel-Taschenbuch, Verlag Stalschluessel Wegst GmbH, Marbach, 2001