Цес-дур је дурска лествица, чија је тоника тон цес, а као предзнаке има седам снизилица. Ова лествица је броја предзнака ретко употребљавана. Еквивалентна јој је Ха-дур лествица са пет повисилица.

Цес-дур
Паралелнаас-мол
ДоминантнаГес
СубдоминантнаФес
ЕквивалентнаХа-дур
Квинтакордцес-ес-гес
Симболи акорадаC♭

Запис лествице у виолинском кључу

уреди
 
Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти