Четврта аналитичка група анјона

Четврта аналитичка група аниона у аналитичкој хемији је група следећих анјона: NO2-, NO3-, ClO3-, ClO4-, CH3COO-.

Опште карактеристикеУреди

Немају групни реагенс јер се њихове сребрне и баријумове соли растварају у води.

Опште реакцијеУреди

Са сребро-нитратом се издвајају бели талози сребро-нитрита и сребро-ацетата, док други анјони ове групе не дају талоге.

CH3COO- + Ag+ → AgCH3COO

Разблажена сумпорна киселина са нитритима даје азотасту киселину, са ClO3- даје хлорну, а са CH3COO- сирћетну киселину. Концентрована сумпорна реагује са свим анионима ове групе осим перхлората.

NaNO3 + H2SO4 → NaHSO4 + HNO3

Оксидациона средства могу да оксидују само NO2- јон из ове групе:

2MnO4- + 5NO2- + 6H+ → 5NO3- + 2Mn2+ + 3H2O

Јака редукциона средства у зависности од услова редукују анјоне: NO2-, NO3-, ClO3- и ClO4-. Редукцијом нитрата са металом као што је алуминијум, на пример, у алкалној средини и уз загревање издваја се амонијак:

8Al + 5OH- + 3NO3- + 18H2O → 3NH3 + 8[Al(OH)4]-

Доказивање NO3- јонаУреди

реагенс производ детектовање промене реакције
гвожђе(II)-сулфат комплексно једињење тамноцрвени прстен NO3- + 3Fe2+ + 4H+ → 3Fe3+ + NO + 2H2O
натријум-хидроксид амонијак мирис или лакмус 8Zn + 5OH- + 3NO3- + 18H2O → 3NH3 + 8[Zn(OH)4]-

У реакцији са дифениламином добија се интензивно плави дифенилбензидин (II).

Доказивање NO2- јонаУреди

реагенс производ детектовање промене реакције
гвожђе(II)-сулфат комплексно једињење мркоцрвени прстен Fe2+ + HNO2- + H+ → NO + Fe3+ + H2O
калијум-јодид елементарни јод бео игличаст талог

2NO2- + 2I- + 4H+ → 2NO + 2I2 + 2H2O

калијум-перманганат производ оксидације обезбојавање раствора

2MnO4- + 5NO2- + 6H+ → 5NO3- + 2Mn2+ + 3H2O

калијум-хлорид комплексно једињење жути кристални талог

2K+ + Na+ + [Co(NO2)6]3- → K2[Co(NO2)6]

редукционо средство елементарни азот редукција

NH4+ + HNO2 → N2 + H+ + 2H2O

Попут нитрата и нитрити се могу редуковати елементарним алуминијумом или цинком.

Доказивање CH3COO- јонаУреди

реагенс производ детектовање промене реакције
етил-алкохол етил-естар сирћетне киселине мирис CH3COOH + HOC2H5 → CH3COOC2H5 + H2O
гвожђе(III)-хлорид гвожђе(III)-ацетат црвена боја Fe3+ + 3CH3COO- → Fe(CH3COO)3
калијум-хидрогенсулфат сирћетна киселина мирис CH3COO- + HSO4- → CH3COOH + SO42-

Доказивање ClO3- јонаУреди

реагенс производ детектовање промене реакције
гвожђе(II)-со Cl- доказ за хлориде ClO3- + 6Fe2+ + 6H+ → Cl- + 6Fe3+ + 3H2O
натријум-нитрит или сумпорна киселина хлориди доказ за хлориде ClO3- + 3NO2- → 3NO3- + Cl-

Попут нитрата и хлорати реагују са дифениламином.

Доказивање ClO4- јонаУреди

реагенс производ детектовање промене реакције
амонијум-нитрат Cl- доказ за хлориде 3KClO4 + 8NH4NO3 → 3KCl + 4N2 + 8HNO3 + 12H2O

ЛитератураУреди

  • Рондовић, Д. 1991. Квалитативна хемијска анализа. Научна књига: Београд.