Члан (математика)

У математици, члан или елемент скупа је било који апстрактан математички објекат који сачињава тај скуп.

СимболиУреди

Израз

 

значи да су чланови скупа А бројеви 1, 2, 3 и 4.

Релација "је члан скупа", односно релација припадности скупу, означава се знаком ∈. Тако запис

 

То значи да је "x члан скупа А", односно "x је елемент скупа А", или "x припада скупу А".

Негација припадности скупу означава се знаком ∉. Запис

 

значи "x није члан скупа А".

ЛитератураУреди