Шаблон:Lik iz stripa Peanuts

{{{ime}}}
Lik iz stripa Peanuts
{{{slika}}}
Starost {{{starost}}}
Pol {{{pol}}}
Porodica {{{porodica}}}
Rođendan {{{rođendan}}}
Autor {{{autor}}}
Glumac {{{glumac}}}