Шеме просторног развоја

Шеме просторног развоја су плански документи који ближе одређују просторни развој појединих области за које су основе просторног развоја утврђене у Стратегији просторног развоја Србије. Шеме просторног развоја се доносе за следеће области:

Шеме просторног развоја приперамају надлежна министарства у сарадњи са Републичком агенцијом за просторно планирање. Шеме доноси Влада републике Србије, на предлог надлежног министарства уз прибављено мишљење Републичке агенције за просторно планирање.

Спољашње везе уреди

  • Републичка агенција за просторно планирање [1]