Штампарска форма

Штампарском формом се назива онај део подлоге за штампање на који се наноси боја, и са кога се помоћу нанете боје и одрађеног притиска добија отиснута слика оригинала.

Штампарске форме се израдјују: хемијским, електрофотографским, механишким путем, као и гравирањем. За израду штампарске форме користе се следећи материјали:

  • Метали
  • Камен
  • Стакло
  • Гума
  • Дрво
  • Пластика