13. група хемијских елемената

13. група хемијских елемената је једна од 18 група у периодном систему елемената. У овој групи се налазе:

У овој периоди се налазе 1 металоид и пет слабих метала. Сви елементи сем унунтријума који је вештачки добијен се налазе у природи. Атомске масе ових елемената крећу се између 10,81 и 284.

Ова група носи и називе:

  • борова група хемијских елемената и
  • IIIА група хемијских елемената