3. група хемијских елемената

група хемијских елемената

3. група хемијских елемената је једна од 18 група у периодном систему елемената. У овој групи се налазе:

Прва два елемента ове групе су позната, док се за друга два не зна да ли је реч о лутецијуму и лоренцијуму или о лантану и актинијуму.

Ова група носи назив и IIIB група хемијских елемената.