ATCvet code QJ51 Antibiotici samo za intramamarnu upotrebu su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju za veterinarske medicinske proizvode. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda za veterinarsku upotrebu. Podgrupa QJ51 je deo anatomske grupe QJ Antiinfektivi za sistemsku upotrebu.[1]

ATC kodovi
J Antiinfektivni za sistemsku upotrebu
J01 Antibiotici za sistemsku upotrebu
J02 Antimikotici za sistemsku upotrebu
J04 Antimikotici
J05 Antivirotici za sistemsku upotrebu
Samo za ljude
J06 Imunoserumi i imunoglobulini
J07 Vakcine
Samo ATCvet
QJ51 Antibiotici samo za intramamarnu upotrebu
QJ54 Antimikotici za intramamarnu upotrebu

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

== QJ51A Tetraciklini za intramamarnu upotrebu ==

QJ51AA Tetracikline

QJ51AA03 Hlortetraciklin
QJ51AA06 Oksitetraciklin
QJ51AA07 Tetraciklin
QJ51AA53 Hlortetraciklin, kombinacije

QJ51B Amfenikoli za intramamarnu upotrebu

QJ51BA Amfenikoli

QJ51BA01 Hloramfenikol
QJ51BA02 Tiamfenikol
QJ51BA90 Florfenikol

QJ51C Beta-laktamski antibiotici, penicilini, za intramamarnu upotrebu

QJ51CA Penicilini šireg spektra

QJ51CA01 Ampicilin
QJ51CA51 Ampicilin, kombinacije

QJ51CE Beta-laktamazno senzitivni penicilini

QJ51CE01 Benzilpenicilin
QJ51CE09 Prokain penicilin
QJ51CE59 Prokain penicilin, kombinacije
QJ51CE90 Fenetamat

QJ51CF Beta-laktamazno otporni penicilini

QJ51CF01 Dikloksacilin
QJ51CF02 Kloksacilin
QJ51CF03 Meticilin
QJ51CF04 Oksacilin
QJ51CF05 Flukloksacilin

QJ51CR Kombinacije pencilina i/ili inhibitora beta-laktamaze

QJ51CR01 Ampicilin i enzimski inhibitor
QJ51CR02 Amoksicilin i enzimski inhibitor
QJ51CR50 Kombinacije penicilina

QJ51D Drugi beta-laktamski antibiotici za intramamarnu upotrebu

QJ51DB Prva generacija cefalosporina

QJ51DB01 Kefaleksin
QJ51DB04 Kefazolin
QJ51DB08 Kefapirin
QJ51DB10 Kefacetril
QJ51DB90 Kefalonijum

QJ51DC Druga generacija cefalosporina

QJ51DC02 Cefuroksim

QJ51DD Treća generacija cefalosporina

QJ51DD12 Cefoperazon
QJ51DD90 Ceftiofur

QJ51DE Četvrta generacija cefalosporina

QJ51DE90 Cefhinom

QJ51E Sulfonamidi i trimetoprim za intramamarnu upotrebu

QJ51EA Trimetoprim i derivati

QJ51EA01 Trimetoprim

QJ51F Makrolidi i linkozamidi za intramamarnu upotrebu

QJ51FA Makrolidi

QJ51FA01 Eritromicin
QJ51FA02 Spiramicin
QJ51FA90 Tilozin

QJ51FF Linkozamidi

QJ51FF90 Pirlimicin

QJ51G Aminoglikozidni antibiotici za intramamarnu upotrebu

QJ51GA Streptomicini

QJ51GA90 Dihidrostreptomicin

QJ51GB Drugi aminoglikozidi

QJ51GB03 Gentamicin
QJ51GB90 Apramicin

QJ51R Kombinacije antibiotika za intramamarnu upotrebu

QJ51RA Tetraciklini, kombinacije sa drugim antibioticima

QJ51RA01 Hlortetraciklin, kombinacije sa drugim antibioticima

QJ51RB Amfenikoli, kombinacije sa drugim antibioticima

QJ51RB01 Hloramfenikol, kombinacije sa drugim antibioticima

QJ51RC Beta-laktamski antibiotici, penicilini, kombinacije sa drugim antibioticima

QJ51RC04 Prokain penicilin, dihidrostreptomicin, sulfadimidin
QJ51RC20 Ampicilin, kombinacije sa drugim antibioticima
QJ51RC21 Pivampicilin, kombinacije sa drugim antibioticima
QJ51RC22 Benzilpenicilin, kombinacije sa drugim antibioticima
QJ51RC23 Prokain penicilin, kombinacije sa drugim antibioticima
QJ51RC24 Benzatin benzilpenicilin, kombinacije sa drugim antibioticima
QJ51RC25 Penetamat hidrojodid, kombinacije sa drugim antibioticima
QJ51RC26 Kloksacilin, kombinacije sa drugim antibioticima

QJ51RD Drugi beta-laktamski antibiotici, kombinacije sa drugim antibioticima

QJ51RD01 Kefaleksin, kombinacije sa drugim antibioticima
QJ51RD34 Kefacetril, kombinacije sa drugim antibioticima

QJ51RE Sulfonamidi i trimetoprim uključujući derivate

QJ51RE01 Sulfadiazin i trimetoprim

QJ51RF Makrolidi i linkozamidi, kombinacije sa drugim antibioticima

QJ51RF01 Spiramicin, kombinacije sa drugim antibioticima
QJ51RF02 Eritromicin, kombinacije sa drugim antibioticima
QJ51RF03 Linkomicin, kombinacije sa drugim antibioticima

QJ51RG Aminoglikozidni antibiotici, kombinacije

QJ51RG01 Neomicin, kombinacije sa drugim antibioticima

QJ51RV Kombinacije antibiotika i drugih supstanci

QJ51RV01 Antibiotici i kortikosteroidi
QJ51RV02 Antibiotici, antimikotici i kortikosteroidi

QJ51X Drugi antibiotici za intramamarnu upotrebu

QJ51XB Polimiksini

QJ51XB01 Kolistin
QJ51XB02 Polimiksin B

QJ51XX Drugi antibiotici za intramamarnu upotrebu

QJ51XX01 Rifaksimin

ReferenceУреди

  1. ^ „ATCvet Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.