Acetal je molekul sa dva atoma kiseonika vezana jednostrukim vezama za isti atom ugljenika.

Generički acetal
Acetal general structure.svg

U tradicionalnoj upotrebi se razlikuju ketali od acetala (dok ketal ima dve R grupe vezane preko ugljenika i formalno je izveden iz ketona, acetal ima jednu ili obe R grupe kao vodonik i formalno je izveden iz aldehida). IUPAC terminologija klasifikuje ketale kao podskup acetala.[1]

Do formiranja acetala dolazi kad hidroksilna grupa hemiacetal postane protonisana i odvoji se kao voda. Nastali karbokatjon zatim brzo napada molekul alkohola. Gubitkom protona vezanog alkohola formira se acetal.

Konverzija aldehida do acetala
Konverzija ketona do ketala

PrimeriУреди

ReferenceУреди

  1. ^ Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "ketals". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.