Alotropske modifikacije sumpora

Postoji veliki broj alotropa sumpora. U tom pogledu, jedino ugljenik prednjači.[1] Najčešća forma u prirodi je žuti ortorombični α-sumpor, koji sadrži naborane S
8
prstenove.[1] „Plastični sumpor“ nije alotrop, nego je mešavina dogolančanih polimernih formi sumpora, dva od kojih su identifikovana kao alotropi.[1] Postoje i drugi čvrsti oblici koji sadrže prstenove sa 6, 7, 9–15, 18 i 20 atoma.[1] Postoje još i gasovi, S2, S3; vrste koje su samo detektovane u gasovitoj fazi, S4 i S5, pet ili više formi koje se javljaju pod visokim pritiskom, dve od kojih su metalične.[2]

Veliki broj molekulskih alotropa sumpora je delom posledica širokog opsega dužina veza (180–260 pm) i veličine uglova između S-S veza (90–120°), kao i razlika u njihovoj jačini (slobodna jednostruka S–S veza ima visoku energiju veze od 265 kJ mol−1).[1]

Lista alotropa i formiУреди

Allotropes are in bold.

Formula/ime Uobičajeno ime Druga imena[3] Notes
S2 disumpor Diatomski gas.[1]
S3 trisumpur Crveni triatomski gas sa povijenom ozonu sličnom strukturom.[1]
S4 tetrasumpur Struktura nije određena ali proračuni indiciraju da je ciklo-S4.[4]
ciklo-S5 ciklo-pentasumpor Nije još izolovan, samo je detektovan u sumpornim parama.[2]
ciklo-S6 ρ-sumpor ciklo-heksasumpor, ε-sumpor Prsten poprima konformaciju stolice u čvrstom stanju.[1]
ciklo-S6/ciklo-S10 adukt Mešoviti kristal sa naizmeničnim slojevima ciklo-S6 i ciklo-S10.[2]
ciklo-S7 α-, β-, γ-, δ- cikloheptasumpor Četiri forme su poznate, dve (γ-, δ- ) su opisane.[2]
ciklo-S8 α-sumpor Ortorombični sumpor, rombični sumpor, sumporni cvet, sumporno mleko Žuta čvrsta materija koja se sastoji od S8 naboranih prstenova. Ovo je termodinamički stabilna forma na običnim temperaturama.[1]
ciklo-S8 β-sumpor Monoklinični sumpor, prizmatični sumpor žuta kristalna materija koja se sastoji od S8 naboranih prstena. Stabilan je samo iznad 95.6°C, prelazi u α-sumpor na sobnoj temperaturi.[1]
ciklo-S8 γ-sumpor prlasti sumpor Svetlo žuta čvrsta materija sa monokliničnim kristalima koja se sastoji od S8 naboranih prstena.[1] Nalazi se prirodi kao mineral.[2]
ciklo-Sn
n = 9–15, 18, 20
ciklo-(nona; deka; undeka; dodeka; trideka; tetradeka; pentadeka; oktadeka; eikosa) sumpor Čiste forme svih alotropa, ciklo-S9 ima četiri forme, ciklo-S18 ima dve forme.[1]
katena-Sx fibrozni (ψ) sumpor Dobro je karakterisan. Sastoji se od paralelnih heliksnih sumpornih lanaca i teško se dobija u čistom stanju.[1]
katena-Sx lamina sumpor Nedovoljno je karakterisan. Sastoji se od heliksnih lanaca koji delom ukršteni.[2]

ReferenceУреди

  1. ^ а б в г д ђ е ж з и ј к л Greenwood, Norman N.; Earnshaw, A. (1984). Chemistry of the Elements. Oxford: Pergamon. стр. 645—662. ISBN 0-08-022057-6. doi:10.1002/crat.2170200510. 
  2. ^ а б в г д ђ R. Steudel, ур. (2004). Elemental sulfur and sulfur-rich compounds I (Topics in current chemistry). Springer. ISBN 978-3-540-40191-9. 
  3. ^ Eilene Theilig, NASA contractor. „A primer on sulfur for the planetary geologist” (pdf). 
  4. ^ Ming Wah Wong, Ralf Steudel (2003). „Structure and spectra of tetrasulfur S4 – an ab initio MO study”. Chemical Physics Letters. 379 (1-2): 162—169. Bibcode:2003CPL...379..162W. doi:10.1016/j.cplett.2003.08.026. 

LiteraturaУреди