Antiaritmik

(преусмерено са Antiaritmici)

Antiaritmici su lekovi za lečenje nepravilnog ritma rada srca.[1][2] Kao antiaritmici mogu se koristiti četiri grupe kardioloških lekova - blokatori natrijumskih i kalijumskih kanala - antiaritmici u užem smislu, beta blokatori, blokatori kalcijumovih kanala i srčani glikozidi (digoksin, metildigoksin). Međutim, pojam antiaritmici obično je rezerviran samo za blokatore natrijumskih i kalijumskih kanala, pa stoga kažemo da su blokatori natrijumskih kanala antiaritmici u užem smislu.

Dejstvo lekova na akcioni potencijal srca: nagli porast napona („0“) odgovara prilivu natrijumovih jona, dok dva raspada („1“, odnosno „3“) odgovaraju inaktivaciji natrijumovih kanala i repolarizacionom izlivu kalijumovih jona. Karakteristični plato („2“) nastaje otvaranjem naponski osetljivih kalcijumovih kanala.

Terapija

уреди

Cilj terapije antiaritmicima je umirenje odašiljanja impulsa i modifikacija poremećenog provođenja impulsa. U tu svrhu se koriste blokatori natrijumskih kanala, blokatori kalijumskih kanala, blokatori kalcijumskih kanala ili/i beta blokatori. Antiaritmici smanjuju automativnost, provodljivost i podražljivost srca ili povećavaju period oporavka srca. Učinak antiaritmika je izraženiji kod ozleđenog srčanog tkiva nego kod zdravog srčanog tkiva.

Uprkos ogromnog kliničkog iskustva u lečenju aritmija, stavovi o racionalnoj terapiji aritmija se stalno menjaju - često se ne zna kako će određeni pacijent reagirati na određeni antiaritmik, hoće li mu pomoći ili odmoći. Uzrok tome je činjenica da se kod svakog pojedinog pacijenta tačni elektrofiziološki mehanizmi nastanka aritmija ne mogu sa sigurnošću odrediti, nego samo pretpostaviti. Kada bi bilo moguće tačno odrediti mehanizme aritmije svakog pojedinog pacijenta tada bi i određivanje prave terapije bilo puno tačnije. Većina antiaritmika i sami mogu da izazovu aritmije, pa njihova upotreba nije bezazlena, nego se stanje pacijenta mora pratiti da bi se uočili neželjeni poremećaji.

Vaughan-Vilijamsova podela

уреди

Prema široko prihvaćenom Vaughan-Vilijamsovom sistemu i podeli prve grupe prema Harisonu (1983) u Ia, Ib i Ic grupu, antiaritmici se na osnovu njihovog mehanizma dejstva dele i klasifikuju u četiri grupe i tri podgrupe:

Klasifikacija antiaritmičnih lekova
Grupa Generički naziv Mehanizam dejstva
Ia kinidin, spartein, ajmalin, prajmalin, lorajmin, prokainamid, diizopiramid Dejstvo na ćelijsku membranu.
Blokada brzih natrijumoskih kanala.
Produžavanje trajanja vremnena repolarizacije.
Ib lidokain, meksiletin, tokainid Dejstvo na ćelijsku membranu.
Lokalni efekat u oštećenim zonama miokarda.
Ic propafenon, flekainid, enkainid Veliki uticaj na sprovodljivost, blag efekat na repolarizaciju.
II beta blokator, sotalol, atenolol, metoprolol Antiadrenergična aktivnost.
III amiodaron, bretilij Produžavanje akcionog potencijala.
IV verapamil, diltiazem Antagonisti kalcijuma.

Osim njih, za lečenje aritmija koriste se i srčani glikozidi kao što je digoksin i metildigoksin te adenozin. Antiaritmici grupa II su, zapravo, beta blokatori, dok su antiaritmici grupe IV zapravo blokatori kalcijumskih kanala. Po anatomsko-terapijsko-hemijskoj klasifikaciji grupe II i IV su odvojene zasebne farmakoterapijske grupe. Grupe I i III smatraju se antiaritmicima u užem smislu te reči. Prokainamid i lidokain su ujedno i lokalni anestetici. Klinički najznačajniji antiaritmici su diizopiramid, meksiletin, propafenon i amiodaron.

Reference

уреди
  1. ^ Hardman JG, Limbird LE, Gilman AG (2001). Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics (10. изд.). New York: McGraw-Hill. ISBN 0071354697. doi:10.1036/0071422803. 
  2. ^ Pdr Staff (2009). PDR: Physicians Desk Reference 2010 (Physicians' Desk Reference (Pdr)). Rozelle, N.S.W: Thomson Reuters. ISBN 1-56363-748-0. 

Spoljašnje veze

уреди