Dž (слово латинице)

диграф-слово српске латинице

Слово латинице
Велико:
Мало:
Српска латиница
A B C Č Ć D
Đ E F G H
I J K L Lj M
N Nj O P R S
Š T U V Z Ž
Остала слова латинице
Q W X Y
Слова са дијакритицима
À Á Â Ã Ä Å
Æ Ā Ă Ą Ȧ Ƀ
Ɓ Ç Ĉ Ð, ð Ď È
É Ê Ë Ė Ę Ě
Ə Ĝ Ğ Ġ Ģ Ĥ
Ħ Ì Í Î Ï Į
İ, і I, ı Ĵ Ķ
Ļ Ł Ľ Ĺ Ñ Ń
Ņ Ň Ŋ Ò Ó Ô
Õ Ö Ø Ő Œ Ō
Ŕ Ř Ś Ŝ Ş Ș
Ť Ț Þ Ù Ú
Û Ü Ŭ Ů Ų Ű
Ŵ Ý Ŷ Ÿ Ź
Ż
Слова латинице
Диграфи латинице

је седмо слово и један од три диграфа српске латинице. Осим у српском, слово постоји и у хрватском, бошњачком и црногорском језику.

У српском језику представаља звучни предњонепчани сугласник и углавном се користи у изговарању речи страног порекла (највише турцизама и англицизама).

Информатичко кодирање

уреди

У Латеху се слово , као и мало слово , може записати (кодирати) током писања текста. се кодира као D\v{Z}, а као d\v{z}.

Види још

уреди