U molekularnoj biologiji, D-petlja (engl. displacement loop) je DNK struktura u kojoj su dva lanca dvolančanog DNK molekula razdvojena na jednom delu trećim lancom DNK. Treći lanac ima baznu sekvencu koja je komplementarna sa jednom od dva glavna lanca i koja uparena je sa njim, te istiskuje drugi lanac na tom segmentu. Molekul poprima strukturu trolančane DNK u D-petlji.[1][2]

Jedna alternativna upotreba termina D-petlja je za RNK petlju koja se formira na kraju D ruke tRNK molekula.

D-petlja se javlja u brojnim situacijama, kao što su popravka DNK, telomeri, i polustablne strukture u mitohondrijskim kružnim DNK molekulima.

ReferenceУреди

  1. '^ Kasamatsu, H et al. (1971), "A novel closed-circular mitochondrial DNA with properties of a replicating intermediate", Proc Natl Acad Sci USA (1971 Sep) 68(9):2252-7. PMID 5289384
  2. ^ Burge S, Parkinson G, Hazel P, Todd A, Neidle S (2006). „Quadruplex DNA: sequence, topology and structure”. Nucleic Acids Res. 34 (19): 5402—15. PMC 1636468 . PMID 17012276. doi:10.1093/nar/gkl655.