Hidrogenisani skrobni hidrozilat

Hidrogenisani skrobni hidrozilat (HSH) je smeša nekoliko šećernih alkohola (zaslađivača).[1] Hidrogenisani skrobni hidrozilati imaju 40 do 90 procenata slatkoće šećera.

Hidrogenisani skrobni hidrozilati se proizvode parcijalnom hidrolizom skroba – najčešće kukuruznog skroba, mada se skrob iz krompira i žita takođe može koristiti. Time se formiraju dekstrini (glukoza i kratki glukozni lanci). Hidrolizovani skrob (dekstrin) se zatim hidrogeniše do šećernih alkohola.

Hidrogenisani skrobni hidrozilat je sličan sa sorbitolom: ako se skrob potpuno hidrolizuje do glukoze, onda je rezultat hidrogenacije sorbitol. Pošto u HSH-u skrob nije potpuno hidrolizovan, formira se smeša sorbitola, maltitola, i dužih lanaca hidrogenisanih saharida (npr. maltotriitol). Kada smeša ne sadrži dominantni poliol koristi se generičko ime hidrogenisani skrobni hidrozilat. Međutim, ako ima 50% ili više poliola jednog tipa u smeši, on se naziva „sorbitolni sirup“, ili „maltitolni sirup“, etc.

Upotreba Уреди

Hidrogenisani skrobni hidrozilat se komercijalno koristi na isti način kao i drugi šećerni alkoholi. Često se primenjuje kao zaslađivač i kao sastojak koji zadržava vlagu. U ulozi modifikatora kristalizacije, on može da spreči formiranje šećernih kristala u sirupu.

Reference Уреди

  1. ^ 4445938, Francoise Verwaerde et al, "Hydrogenated starch hydrolysate", published 1982, assigned to Francoise Verwaerde 

Spoljašnje veze Уреди