Jednoćelijski organizam

organizam koji se sastoji od samo jedne ćelije

Jednoćelijski organizmi su svi oni životni oblici (telesne organizacije) kod kojih samo jedna ćelija ima sve bitne osobine živih bića, a naročito individualnost (autonomiju), samopodešavanje (autoregulaciju) i samoponavljanje (autoreprodukciju).[1][2]

Valonia ventricosa, vrsta alge čiji je prečnik u rangu oko 1—4 cm, svrstava se među najkrupnije jednoćelijske organizme
Paramecium tetraurelia, cilijata sa vidljivim citostomom

Jedna od brojnih podela živog sveta je i prema složenosti telesne građe, koja ga svrstava u dve najšire kategorije:

Jednoćelijski organizmi imaju samo jednu jedinu ćeliju, iako se ponekad okupljaju u kolonije. U ovu neformalnu kategoriju spadaju sve arheje, većina bakterija, neke gljive i mnogi protisti.

 
Bioraznolikost kremenih algi, jednoćelijskih diatomeja

Ranije su se eukarioti delili samo na carstva biljaka i životinja, što znači da su se i svi jednoćelijski organizmi delili na jednoćelijske biljke i jednoćelijske životinje. Tako su ameboidni organizmi smatrani jednostavnim životinjama, pri čemu su neki uključivani u razred Eumycetozoa a bičari (Flagellata), kao na primer Euglena, ponekad jednoćelijskim algama a ponekad životinjama. Prema novijim stajalištima, svi jednoćelijski eukarioti svrstavaju se ili u carstvo protista ili Protoctisti.

Prema najnovijim spoznajama, Eumycetozoe se smatraju zasebnim carstvom. Iako kod većina ovih vrsta organizmi imaju jednu ćeliju, ona može sadržavati više jedara i može biti velika i do 80 cm. Uvrštavanje u carstvo gljiva takođe nije biološki prihvatljivo, jer su neke vrste ameboidne forme, čega kod gljiva nema.

Podela na jednoćelijske i višećelijske organizme je samo formalno-opisna i ne daje nikakvu informaciju o filogenetskim vezama i odnosima, načinu života, unutrašnjoj građi ili oblicima održavanja homeostaze, niti razmjene tvari sa životnim okruženjem ili oblicima formiranja potomstva.

Vidi još

уреди

Reference

уреди
  1. ^ Sofradžija, A.; Šoljan, D.; Hadžiselimović, R. . Biologija 1. Svjetlost, Sarajevo. 1996. ISBN 978-9958-10-686-6.
  2. ^ Međedović, S.; Maslić, E.; Hadžiselimović, R. . Biologija 2. Svjetlost, Sarajevo. 2000. ISBN 978-9958-10-222-6.
  3. ^ Fortey, R. (2008). Dry store room No. 1: The secret life of the Natural History Museum. Harper Perennial, London. ISBN 978-0-00-720989-7.