Little endian је начин записа податка у меморији тако да је на нижој адреси нижи бајт меморијске речи.

Пример: Нека је податак: 0xABCD. Онда се он записује у меморији као:

100 101
... CD AB ...

при чему је адреса 100 почетна адреса податка у меморији.

Такође погледајте Big endian.