Luciferijanstvo ili luciferizam je izraz za sisteme vjerovanja koji poštuju pozitivne vrijednosti vezane uz Lucifera, bilo kao drevnog rimskog boga, bilo kao anđela svjetla u avramskim religijama. Ponekad se smatra sinonimom za satanizam, iako neki savremeni luciferijanci poriču tu vezu, navodeći da Lucifer i Satana nisu jedno te isto.

Kroz istoriju se luciferijanstvo ponekad vezivalo uz jeretičke ili pseudojeretičke pokrete u hrišćanstvu, kao što su sljedbenici Svetog Lucifera u 4. vijeku i katari u srednjovjekovnoj Njemačkoj.